Občina po meri invalidov do vključno 2022da
Župan/županjaBojan Borovnik
DirektorBogdan Slemenik
Število svetnikov14
Število zaposlenih7
NaslovŠolska cesta 34
Pošta2382 Mislinja
Telefon02/885-73-42
Fax02/885-73-40
E-naslovobcina@mislinja.si
Spletni naslovhttp://www.mislinja.si/obcina/

Občinski časopis

»NAŠA OBČINA«.

Skupna občinska uprava

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe« (Uradni list RS št. 13/2008), ustanovitev skupne občinske uprave : z Mestno občino Slovenj Gradec, Občino Radlje Ob Dravi, Občino Muta, Občino Mislinja in Občino Vuzenica.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške (Uradni list RS št. 69/2009), ustanovitev skupne občinske uprave z občinami Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju in Vuzenica.

Pobratenja

Pobratenje z občino SREDIŠČE OB DRAVI, dne 10.4.2010.

Institucije

 • Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec, enota Mislinja 114 otrok,
 • OŠ Mislinja 350 otrok,
 • Podružnična OŠ Završe; 13 otrok,
 • Podružnična OŠ Dolič; 64 otrok,
 • Knjižnica Ksaverja Meška -enota Mislinja,
 • večnamenska dvorana Lopan.

Panoge

Kmetijstvo, obrt, industrija, turizem.

Cilji občine

Razvoj zimskega in letnega turizma (Kope), obrti, kmečkega turizma,lesno predelovalne industrije.

Strateški dokumenti

Analiza stanja in teženj v prostoru občine Mislinja.

Turistične zanimivosti

 • Zimski turizem – smučanje in bivanje na Kopah.
 • Letni turizem : pohodništvo na Pohorju in nastanitve v hotelu »Lukov dom« na Kopah.
 • Številne naravne znamenitosti – Huda luknja, Tisnik, učna pot Lopan.
 • Bogata kulturna dediščina – Tisnikarjeva rojstna hiša.
 • Številne prireditve: Sejem sadik, Pozdrav jeseni, gobarski praznik.

Primeri dobrih praks

Skupaj z Mestno občino Slovenj Gradec in občinami dravske doline izvedba projekta : širokopasovno omrežje, po katerem bo internet dostopen vsem občanom na območju občine.