Občina po meri invalidov do vključno 2020da
Župan/županjaMiroslav Vošner
DirektorKsenija Ditinger
Število svetnikov11
Število zaposlenih7
NaslovGlavni trg 17
Pošta2366 Muta
Telefon02/887-96-00
Fax02/887-96-06
E-naslovobcina.muta@muta.si
Spletni naslovhttp://www.muta.si/

Občinski časopis

MUČAN
http://www.muta.si/podrocje.aspx?id=325
MAJDA M. LESJAK
obcina.muta@muta.si

Skupna občinska uprava

Mestna občina Slovenj Gradec- Projektna pisarna – področje za pripravo projektov
Medobčinski inšpektorat Koroške- področje za nadzor nad javnim redom in mirom in druga komunalna inšpekcija

Pobratenja

 • Mesto Heiligenhaus-Nemčija- avgust 2010;
 • Občina Soboth-Avstrija- september 2007

Institucije

 • Osnovna šola Muta- št. otrok: 309
 • Vrtec Muta: št. otrok skupaj: 105
 • Enota Zgornja Muta: št. otrok: 87
 • Enota Spodnja Muta: št. otrok: 18
 • OŠ Muta-  enota OŠPP: 14
 • Knjižnica Radlje ob Dravi: Enota Muta
 • Športna dvorana: telovadnica v OŠ Muta
 • Večnamenska dvorana v enoti OŠPP
 • Koroški pokrajinski muzej- Enota Muta ( Kovaško livarski in gasilski muzej)
 • Šolski center Slovenj Gradec – Enota Srednja šola Muta

Panoge

 • Industrija: večja podjetja ( Armature Muta, Hypos Muta, Abrasiv Muta, Struc kovačija Muta, ….)
 • Obrtništvo
 • Kmetijstvo
 • Turizem ( splavarstvo, kmečki turizmi, gostinstvo…)

Cilji občine

 • Projekt očiščenje reke Drave, izgradnje čistilne naprave, dokončanja kanalizacije in vodooskrbe-Projekt »Drava«
 • Projekt Drava kot priložnost- na področju  razvoja turizma
 • Projekt Mučka Bistrica- na področju razvoja turizma
 • Kolesarske poti v Dravski dolini – povezava kolesarskih poti

Strateški dokumenti

Občinski podrobni prostorski načrt za naselje SE 3, Ob polju, Zgornja Muta

Turistične zanimivosti

 • Kovaško-livarski in gasilski muzej Muta
 • Rotunda Sv. Janeza Krstnika na Spodnji Muti
 • Ekološka kapelica
 • Splavarjenje po reki Dravi