Župan/županjaMatej Pečovnik
DirektorSamo Begič
Število svetnikov11
Število zaposlenih4
NaslovSavinjska cesta 4
Pošta3331 Nazarje
Telefon03/839-16-00
Fax03/839-16-15
E-naslovobcina@nazarje.si
Spletni naslovhttp://www.nazarje.si/
+ več podatkov o občini
Statistična regijaSAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij15
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)2664
Površina (km2)43

Občinski časopis

INFORMATOR OBČINE NAZARJE
http://nazarje.si/default-81100.html
Franci Kotnik
savinjske.novice@siol.net

Skupna občinska uprava

Medobčinski urad za okolje in prostor SAŠA regije: občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Mestna občina Velenje
Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja: občine Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Vransko, Mestna občina Velenje

Pobratenja

Čajetina, Srbija 1994

Institucije

 • 2  vrtca (6 oddelkov) = 89 otok
 • 1 šola + podružnica = 246 otrok
 • 1 glasbena šola
 • 1 krajevna knjižnica
 • 1 športna dvorana + 2 športna centra
 • 1 muzej
 • 1 toplar
 • 1 galerija
 • 1 kulturni dom

Panoge

 • Industrija (BSH Hišni aparati d.o.o.)
 • Lesno predelovalna industrija (GLIN, Gorenje Notranja oprema, Žaga Tiples, Krančič …)
 • turizem (Buteko, Gostišče grad Vrbovec, Muzej Vrbovec, Bohačev toplar, Frančiškanski samostan)
 • prevozništvo
 • trgovina
 • kmetijstvo in gozdarstvo

Cilji občine

 • Obnova in izgradnja gospodarske javne infrastrukture
 • ustvariti pogoje za povečanje št. prebivalstva
 • izkoristiti naravne danosti (vodovod, les – eko ogrevanje)
 • ustvariti pogoje za razvoj gospodarstva, podjetništva, turizma, kmetijstva
 • delovati povezovalno v občini in z drugimi občinami ter institucijami
 • pospešiti začete in nedokončane projekte
 • zadostiti ekološkim zahtevam (čistilne naprave, odpadki, obnovljivi viri)

Strateški dokumenti

http://www.nazarje.si/default-40000.html
http://www.nazarje.si/default-25600.html

Turistične zanimivosti

 • Muzej gozdarstva in lesarstva Nazarje
 • Bohačev toplar s stalno razstavo in tržnico
 • Jakijeva hiša z galerijo
 • Gostišče grad Vrbovec s poročno dvorano
 • Frančiškanski samostan Nazarje s knjižnico
 • Ranč Burger Veniše
 • Brčunov mlin
 • Tominškova kašča
 • Vrhova kašča
 • Planinska koča na Farbanci

Primeri dobrih praks

Brezplačna Osnovna šola Nazarje (ekskurzije (prevoz, ogledi in drugi neposredni stroški) in šole v naravi so za vse učence brezplačne).
Športna dvorana  (v dopoldanskem času je zasedena z osnovnošolskimi otroci, v popoldanskem času je polna zasedenost z klubi in rekreativnimi društvi v občini).