Župan/županjaMatjaž Orter
DirektorAleš Hren
Število svetnikov15
Število zaposlenih8
NaslovGrajska ul. 1
Pošta2317 Oplotnica
Telefon02/845-09-00
Fax02/845-09-09
E-naslovobcina@oplotnica.si
Spletni naslovhttp://www.oplotnica.si/
+ več podatkov o občini
seje OS na daljavone
Statistična regijaPODRAVSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij21
Št. Prebivalcev (SURS 2020H2)4146
Površina (km2)33

Občinski časopis

UTRIP- izide 1x letno ob prazniku občine v maju.

Skupna občinska uprava

področje civilne zaščite z Občino Slov. Bistrica, področje medobčinskega inšpektorata in redarstvo z občinami Vojnik, Dobje, Dobrna, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče

Institucije

 

 • OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica (314 otrok)
 • Vrtec »Otona Župančiča« Slov. Bistrica (153 otrok)
 • Knjižnica »Josipa Vošnjaka« Slov. Bistrica OE Oplotnica
 • večnamenska športna dvorana Milenij
 • večnamenski objekt Prihova

Panoge

 

 • Kmetijstvo
 • Enote malega gospodarstva (lesarstvo, kamnoseštvo, storitve,    trgovina…)
 • Turizem

Cilji občine

 

 • Kakovostno bivalno okolje
 • Inovativnost, ustvarjalnost, okoljska osveščenost,   solidarnost, znanje, povezanost
 • Trajnost, visoki okoljski standardi, vključenost in povezanost
 • Uspešno gospodarstvo (lesna pridelava, kamnoseštvo, obrt, turizem in kmetijstvo)

Strateški dokumenti

Strategija razvoja Občine Oplotnica (VIS) 2014-2020

LEK

OPN

OPPN

Turistične zanimivosti

 • graščina Oplotnica
 • Oplotniški vintgar
 • Biotop Partovec
 • Črna kuhinja pri cerkvi sv. Barbara
 • romarska cerkev na Prihova
 • Cezlak
 • Park Oplotnica
 • Podpoh. turistične ceste

Primeri dobrih praks

 • ohranitev kulturne dediščine
 • ustanavljanje rokodelskih in umetnostnih delavnic: prepoznani produkti, blagovna znanka, turizem, zaposlitve.
 • ustanavljanje družinskega centra: medgeneracijska druženja, skupine za samopomoč starejših, družinsko svetovanje, pomoč na dom, pomoč pri vzgoji otrok.