Postojna

 • Župan/ŽupanjaIgor Marentič
 • Direktor/direktorka občinske upraveMarina Rebec
 • Statistična regijaNotranjsko-kraška statistična regija
 • Število naselij40
 • Število prebivalcev16518
 • Površina občine270
 • Uporablja participativni proračun1
 • Oddaljene sejeNe

Skupnost občin Slovenije

Tedenske novice

Bodite obveščeni o aktivnostih SOS, delu njenih organov in delovnih teles, dogodkih SOS in dogodkih drugih, aktualnih razpisih, dobrih praksah, mednarodnih aktivnostih, delu vlade in zakonodajnih aktivnostih z vidika vsebin, pomembnih za lokalne skupnosti.

Vizualizacija občinskih podatkov

Za občine smo pripravili aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov, ki omogoča primerjavo in pregled vseh prihodkov in odhodkov občin.

Svetovanje in storitve

SOS nudi svetovanja in izvaja povpraševanja v primeru odprtih vprašanj ter problematike zaposlenih in funkcionarjev na občinah, izvaja skupna javna naročila za občine in njihove javne zavode in storitev zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO). Vse občine v Sloveniji lahko tudi brezplačno prevzamejo vzorčna notranja pravila SOS.

Zakonodaja

Objavljamo predloge zakonskih in podzakonskih predpisov, veljavne predpise in zakonodajna pojasnila ministrstev.

Natečaji in nagrajevanje občin

SOS sodeluje pri podeljevanju nazivov Mladim prijazna občina in Branju prijazna občina in Občina brez plastike za enkratno uporabo na dogodkih.

Zakaj je dobro biti član SOS?

Članstvo v Skupnosti občin Slovenije vam omogoča, da:

Postanete član družine občin, ki presega meje Slovenije
Aktivno sodelujete in soodločate o prihodnosti občin v Sloveniji in regiji
Pridobite zanesljivega partnerja, ki vam pomaga pri delovanju vaše občine
Dostopate do nenehno ažurirane baze znanja
Pridobite nasvet izkušenih strokovnjakov, si zagotovite odgovore na strokovna vprašanja, ki se nanašajo na delovanje vaše občine
Dobite pomoč pri pripravi vaših pravnih aktov, s kadrovskega, organizacijskega ali drugega področja
Brezplačno sodelujete na dogodkih in izobraževanjih SOS ali se jih udeležite po nižjih, članskih cenah
Sodelujete v skupnih javnih naročilih, ki zagotavljajo nižje cene in administrativno razbremenitev vaše občinske uprave
Volite in ste izvoljeni v organe SOS ter s tem dajete pobude in predloge v zvezi z delovanjem SOS
Ste redno obveščeni o novostih in dogodkih SOS
Aktivo sodelujete v mrežah, komisijah, delovnih skupinah in področnih strokovnih dialogih SOS
Se udejstvujete kot predstavnik občin članic SOS v mednarodnih institucijah in mrežah, katerih članica je Skupnost občin Slovenije (Odbor Regij, Svet Evrope, Svet Evropskih občin in regij, NALAS, Zveza Alpe-Jadran)

Dogodki Vsi dogodki

 • Kranj
 • 17.04.2024.

NAJAVA DOGODKA: 30-letnica reforme lokalne samouprave – slavnostna prireditev

Republika Slovenija v letošnjem letu obeležuje 30 – letnico reforme lokalne samouprave. Letnica sovpada s uveljavitvijo Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah ter sprejetjem Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij in Zakonom o financiranju občin. Na ministrstvu, pristojnem za lokalno samoupravo, so pričeli z...
 • Spletno
 • 17.04.2024.

Novela Zakona o delovnih razmerjih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je začel veljati 16. 11. 2023. Novela ZDR-1D prinaša: vključitev potrebnih sprememb in dopolnitev v nacionalno zakonodajo, kot se zahteva s pravom Evropske unije (EU), zagotovitev pravne varnosti delavcev v okviru nadgraditve instituta postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz...
 • Lukovica
 • 25.04.2024.

REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS

Spoštovane županje, spoštovani župani, vljudno vabljeni na redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije, ki bo v četrtek, 25. aprila 2024, s pričetkom ob 9.30, v prostorih Čebelarske zveze Slovenije  (Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica). Uradno vabilo s programom in gradivo bomo objavili v kratkem. Prijavite se lahko na spodnjem obrazcu....
 • Spletno
 • 9.05.2024.

Upravno poslovanje

Poznavanje zakonodajnih okvirjev in pravil upravnega poslovanja, učinkovito vodenje upravnih postopkov in dokumentacije, elektronskega poslovanja kot tudi delo z dokumentarnim gradivom so znanja, ki so potrebna za optimizacijo procesov in izboljšanja učinkovitosti v upravah. Prav tem ključnim vidikom upravnega poslovanja se bomo posvetili na seminarju,...
 • Spletno
 • 10.05.2024.

Predstavitev Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor za vse zainteresirane slušateljice in slušatelje iz občin predstavitev Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije (Uredbe OVE), ki je nastala na podlagi Zakona o uvajanju naprav za...