Občina po meri invalidov do vključno 2022da
Župan/županjamag. Marko Repnik
Direktordr. Jure Vrhovec
Število svetnikov15
Število zaposlenih8
NaslovHmeljarska 3
Pošta3312 Prebold
Telefon03/703-64-00
Fax03/703-64-05
E-naslovobcina@prebold.si
Spletni naslovhttp://obcinaprebold.si/

Občinski časopis

e-glas izpod Žvajge

http://obcinaprebold.si/images/Spletni_casopis/mar2015.pdf

Skupna občinska uprava

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

z področja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva se opravljajo naloge za naslednje občine ustanoviteljice: Občina Braslovče, Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Tabor, Mestna občina Velenje in Občina Vransko.

Institucije

Panoge

Industrija v dveh poslovnih conah v Preboldu in v Latkovi vasi (Odelo, Ograje Kočevar, Schiedel Slovenija, Bisol…), trgovina, kmetijstvo, turizem:

Cilji občine

Zagotavljanje čim višje stopnje kakovosti življenja v vseh segmentih oz. področjih, za katere je pristojna občina, še posebej z vidika socialne varnosti, pogojev bivanja, prometne, zdravega življenjskega okolja, možnosti za uresničevanje interesa po kulturnih dobrinah, rekreaciji, družabnem življenju, varnosti ipd.

Strateški dokumenti

Strategija prostorskega razvoja: http://obcinaprebold.si/images/Obcinski_predpisi/Varstvo_okolja/4170_odlok_o_strategiji_prostorskega_razvoja_op.pdf

Turistične zanimivosti

Muzejska zbirka Prebold skozi čas

http://obcinaprebold.si/images/TIC/zgibanka_muzejska_zbirka.pdf

Pohodniške in učne poti po hribovitem delu občine

http://obcinaprebold.si/images/TIC/krozna_ucna_pot_marija_reka.pdf

Kolesarske poti v Spodnji Savinjski dolini

http://obcinaprebold.si/images/Turisticni_katalog/dolina_zelenega_zlata_10.pdf

Sakralni spomeniki (cerkev sv. Pavla v Preboldu, cerkev Marije Magdalene na Homu, Cerkev sv. Lovrenc, Cerkev Marijinega vnebovzetja v Mariji reki, Cerkev sv. Magdalene v Matkah, Šeško kužno znamenje)

Rojstna hiša Antona Schwaba

Rojstna hiša Janka Kača

Primeri dobrih praks

Prva Kmečka tržnica v Savinjski dolini, ki v letu 2015 deluje že 14. leto

Dobra opremljenost občine na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.