Župan/županjaTomaž Režun
Direktormag. Marjetka Lipec 
Število svetnikov16
Število zaposlenih12
NaslovUl. Milana Majcna 1
Pošta1433 Radeče
Telefon03/568-08-00
Fax03/568-08-23
E-naslovinfo@radece.si
Spletni naslovhttp://www.radece.si/
+ več podatkov o občini
Statistična regijaSAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij23
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)4131
Površina (km2)52

Občinski časopis

Enkrat letno izidejo Radeške novice – pregled dogodkov ob občinskem prazniku (komisija za pripravo informativnih gradiv občine Radeče).

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

Pobratenja

6.9.2013 Pobrateni z občino VELIKA PLANA (SRBIJA)

Institucije

 • OŠ Marjana Nemca Radeče + Podružnična OŠ Svibno za skupaj 382 otrok;
 • 2 enoti vrtca za 140 otrok;
 • 1 Knjižnica (Knjižnica Laško – enota Radeče) + šolska knjižnica;
 • 1 Športna dvorana;
 • 1 muzej starega orodja in opreme;
 • Dom kulture +  Dom Pihalnega orkestra radeških papirničarjev – PORP;
 • Prosvetni dom Vrhovo z večnamensko dvorano;
 • Večnamenski objekt Jagnjenica;
 • Večnamenska dvorana v OŠ Svibno.

Panoge

  • Industrija – papirna industrija;
  • Turizem – najdebelejši kostanj; splavarjenje na Savi; pohodništvo;
  • Obrtniki – steklarstvo, kovinarstvo,….

Cilji občine

 • Razvoj turizma, TRC Savus, pohodništvo
 • Razvoj podjetništva in obrti
 • Vseživljenjsko učenje
 • Bogato društveno delovanje (šport, kultura, humanitarna d.)
 • Invalidom prijazna občina
 • Mladinska politika, MC
 • Boljše internetne povezave,…

Strateški dokumenti

OPVO, OPN, OPPN – v izdelavi

Turistične zanimivosti

 • Splavarjenje na Savi
 • Najdebelejši domači kostanj (t. kmetija Kišek)
 • Sakralni spomeniki (Brunk, Svibno,..)
 • Pohodniške poti, Radeška planinska pot
 • Dendrološki spomeniki – park Dvor Hotemež, Jeračeva smreka, ipd.
 • Ribiška trasa – Hotemež
 • Kovičeni most čez Savo
 • Oglarjenje