Občina po meri invalidov do vključno 2020da
Župan/županjaCiril Globočnik
DirektorAlenka Langus
Število svetnikov26
Število zaposlenih39
NaslovGorenjska c. 19
Pošta4240 Radovljica
Telefon04/537-23-00
Fax04/531-46-84
E-naslovobcina.radovljica@radovljica.si
Spletni naslovhttp://www.radovljica.si

Občinski časopis

DEŽELNE NOVICE

Odgovorni urednik(ca): Marjana Ahačič

E-pošta: marjana.ahacic@g-glas.si

Povezava: http://www.radovljica.si/podrocje.aspx?id=11

 

Pobratenja

 • SONDRIO, Italija, 14. 5. 1993IVANČICE, Češka, 11. 12. 2008SVILAJNAC, Srbija, 30. 5. 2009

Institucije

 • vrtec s 7 enotami za 775 otrok
 • 4 osnovne šole in 4 podružnične šole za 1626 otrok
 • matična knjižnica s 5 enotami

Muzeji radovljiške občine:

 • Čebelarski muzej Radovljica,
 • Kovaški muzej Kropa,
 • Galerija Šivčeva hiša Radovljica,
 • Mestni muzej Radovljica in
 • Muzej talcev v Begunjah

Linhartova dvorana Radovljica – kulturna dvorana

pomembnejši športni objekti:

 • Alpski letalski center Lesce
 • Športni park Radovljica
 • Kopališče Radovljica – olimpijski bazen –
 • Športna dvorana v SGTŠ Radovljica
 • Atletski park Radovljica
 • Nogometni center Lesce
 • Atletski park Lipnica
 • Športni park Kropa s kopališčem

Panoge

 • obrt, storitvene in predelovalne dejavnosti, trgovina, turizem, proizvodnja

Cilji občine

prostorsko in infrastrukturno urejena občina: zagotoviti usklajen prostorski razvoj, učinkovito infrastrukturo in varovanje svoje naravne dediščine in kulturne krajine,

prepoznavno turistično območje: organizirati učinkovito promocijo in trženje turizma, spodbujati razvoj turistične infrastrukture, razvijati turistične produkte, lokacije in atrakcije, ponuditi turistične programe in proizvode izven sezone,

spodbujanje podjetništva: zagotavljati poslovne lokacije in izkoristiti naravne in kulturne danosti za razvoj konkurenčnih storitev in razvoj, kmetijstva, gozdarstva in podeželja,

izboljševanje kakovosti življenja: zagotoviti pogojev za vzgojo in izobraževanje ter usposabljanje, ustrezne zdravstvene in stanovanjske politike,  posvetiti posebno pozornost skupinam prebivalstva, kot so mladi, starejši, invalidi in socialno šibki, zagotoviti možnosti za organizirano kulturno, športno in drugo interesno druženje občanov v prostem času, skrbeti za ohranjanje tradicije ter obnovo kulturne dediščine, krepiti status občine, zagotoviti pogoje za informiranost občanov, podpirati organizacijo in razvoj enot zaščite in reševanja.

Strateški dokumenti

Razvojni program Občine Radovljica do leta 2020
http://www.radovljica.si/dokument.aspx?id=6331

Turistične zanimivosti

Destinacijska znamka Radol’ca – pristno sladka: http://www.radolca.si/

 • RADOVLJICA – MESTO KULTURE – Staro mestno jedro, Čebelarski muzej
 • KROPA – ZIBELKA KOVAŠTVA – Vigenjc Vice, Slovenska peč, Kovaški muzej
 • BREZJE – SLOVENSKO NARODNO SVETIŠČE – Bazilika Marije Pomagaj
 • BEGUNJE – TAM KJER MURKE CVETO – Muzej Avsenik, Grad Kamen
 • LESCE – ŠPORTNO-TURISTIČNI CENTER – Alpski letalski center, Kamp Šobec

Primeri dobrih praks

Občina Radovljica je od leta 2005 prejemnica listine Zveze delovnih invalidov Slovenije »Občina po meri invalidov« za pripravo in izvajanje  programa ukrepov za neodvisno življenje invalidov.

Občina Radovljica je v letu 2014 uredila javni učni biodinamični vrt s ciljem ozaveščati in spodbujati k pridelavi zdrave hrane.