Občina po meri invalidov do vključno 2020da
Župan/županjaBranko Kidrič
DirektorMarko Drofenik
Število svetnikov20
Število zaposlenih20
NaslovIzletniška ul. 2
Pošta3250 Rogaška Slatina
Telefon03/818-17-00
Fax03/818-17-14
E-naslovobcina@rogaska-slatina.si
Spletni naslovhttp://www.rogaska-slatina.si/

Občinski časopis

Občina ne izdaja občinskega časopisa.

Skupna občinska uprava

Skupno občinsko upravo za civilno zaščito in požarno varnost občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek.

Pobratenja

Trenutno še ni pobratenj, so pa dobra sodelovanja s posameznimi na posameznih področjih.

Institucije

 • 1 vrtec s tremi enotami in skupno 410 otrok
 • 2 osnovni šoli; z dvema podružnicama, skupno 952 otrok
 • 1 osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami (za 5 občin) ter eno dislocirano enoto, skupno 37otrok
 • 1 glasbena šola za 5 občin, z 1 podružnično šolo ter dvema dislociranima oddelkoma; v izobraževanje vključenih 321otrok
 • 1 knjižnica
 • 2 galeriji (Anina galerija ter Mesna galerija)
 • Kulturni center Rogaška Slatina,
 • Anin dvor, muzej
 • Kaktejnik – razstavni paviljon z zbirko preko 7 tisoč različnih kaktusov in ostalih sočnic iz vsega sveta
 • Informacijsko središče Boč v Krajinskem parku Boč-Plešivec
 • 4 športne dvorane
 • 1 mladinski center

Panoge

Občina Rogaška Slatina je turistična občina, saj ima zdraviliški turizem več kot 350-letno tradicijo. Druga gospodarska panoga, ki se je razvila ob turizmu je steklarska industrija, nato trgovina, gradbeništvo in kozmetična industrija.

Cilji občine

 • razvoj trajnostnega turizma,
 • razvoj podjetništva,
 • razvoj prometne in okoljske infrastrukture,
 • trajnostni razvoj podeželja,
 • razvoj človeških virov.

Strateški dokumenti

 • Prometna študija in prometni model občine Rogaška Slatina
 • Lokalni energetski koncept
 • Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Rogatec in Občine Podčetrtek
 • Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje

Turistične zanimivosti

 • Zdraviliški park z vodometom, pivnica mineralne vode in Kristalna dvorana
 • Anin dvor (zgodovina in danosti Rogaške Slatine skozi ogled petih zbirk)
 • Ogled proizvodnje ročno pihanega in oblikovanega kristalnega stekla
 • Krajinski park Boč, multivizijska predstavitev naravnih danosti v informacijskem središču, pohodniške in kolesarske poti
 • Turistična vodna pot Kostrivnica
 • Vinsko turistična cesta VTC 10, pokušine lokalnih vin v vinskih kleteh in turizmih na kmetiji
 • turistični ogledi izdelave orgel v Orglarstvu Škrabl, kot eni največjih orglarskih delavnic v Evropi

Primeri dobrih praks

Odlična prometna infrastruktura ter prometne rešitve:

 • Prometna študija je pokazala, da je občina dobro poskrbela za mirujoči promet v mestu. Na razpolago je 1.380 zunanjih brezplačnih parkirnih mest in uvedena brezplačna modra cona, ki povečuje možnosti parkiranja tudi na najbolj obremenjenih lokacijah v mestu. Zgrajene so 3 parkirne hiše in dve sta še v gradnji (odprtje v 2015). Vse parkirne hiše razen ene, so oz. bodo brezplačne.
 • Analiza cestnega omrežja na območju občine je pokazala, da bo kljub pričakovani nadaljnji rasti prometa, le to ustrezalo do konca planske dobe, tj. do leta 2032. Na sedmih ključnih križiščih je z izgradnjo krožišč uveden prometni režima, ki nudi dobro pretočnost, višjo prometno varnost in minimalne zastoje.
 • V občini je že zgrajena bogata kolesarska infrastruktura, gradnja kolesarskega omrežja pa se še nadaljuje (glavne, daljinske ter regionalne kolesarske povezave).

 

Bogata športna infrastruktura, ki je tudi dobro vzdrževana:

 • 4 športne dvorane, od tega ena za balinanje
 • Športni center z nogometnim stadionom ter glavnim in pomožnim igriščem
 • 4 zunanja igrišča za košarko
 • 1 dvorana za tenis ter več zunanjih tenis igrišč
 • 4 zunanja asfaltna igrišča za mali nogomet
 • atletski stadion
 • 3 fitnese (od tega eden zunanji v centru mesta za starejše ter invalide; »fitnes za vse generacije«)
 • 1 trim steza
 • 1 smučišče
 • 4 bazeni (en zunanji ter trije notranji v okviru hotelov)