Župan/županjaAndrej Sila
DirektorMilan Potparič
NaslovPartizanska c. 4
Pošta6210 Sežana
Telefon05/731-01-00
Fax05/731-01-23
E-naslovobcina@sezana.si
Spletni naslovhttp://www.sezana.si/podrocje.aspx
+ več podatkov o občini
Mladim prijazne občineDA
Statistična regijaOBALNO-KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij64
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)13781
Površina (km2)217

Občinski časopis

KRAŠKI OBZORNIK

Odgovorni urednik(ca): mag. Magdalena Svetina Terčon

E-pošta: glasilo@sezana.si

Povezava: http://www.sezana.si/podrocje.aspx?id=371

 

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter Medobčinska notranja revizijska služba Občin Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen.

Pobratenja

 • Občina Sant’Ambrogio di Valpolicella (Italija) od leta 1972;
  Občina Rab (Hrvaška) od leta 2002;
  Občina Sant’Ambrogio sul Garigliano (Italija) od leta 2005;
  Občina Motbrison (Francija) v letu 2011;Občina Sežana brez sprejetja uradnega akta o pobratenju projektno sodeluje z naslednjimi občinami:
  Občina Pardubice (Češka) od leta 2003 – področje šolstva, mladine, turizma, konjeništva;
  Občina Gornji Milanovac (Srbija) od leta 2004 – področje gospodarstva;
  Občina Sant’Ambrogio di Torino (Italija) od leta 2005 – področje kulture;
  Občina Gevgelija (Makedonija) od leta 2006 – področje kulture.
  Občinama Višnjan in Medulin (Hrvaška) od leta 2007 – področje kulture, infrastrukture, turizma.

Občina Sežana prav tako sodeluje s sosednjimi občinami – Divačo, Komnom, Hrpelje-Kozino in Mirnom-Kostanjevico
Prekomejno sodelovanje z Italijo pri povezovanju obrtno podjetniških con, sodelovanje posameznih podjetnikov, okoljski programi, turizem.

Institucije

 • 1 vrtec z več enotami (427 otrok)
 • 2 OŠ (Osnovna šola Dutovlje, Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana) v l. 2009/2010 skupaj 905 učencev
 • 1 Šolski center Srečka Kosovela Sežana (gimnazija in ekonomska šola,  višješolski program) v l. 2009/2010 452 dijakov
 • 1 VIVISS (Visokošolsko središče Sežana) – v l. 2009/2010 365 študentov

Občina Sežana je ustanoviteljica ali soustanoviteljica še naslednjih javnih zavodov:

Kosovelov dom Sežana, Kosovelova knjižnica Sežana, Glasbena šola Sežana, Ljudska univerza Sežana, ORA – Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (enota Mladinski center Podlaga, enota Mladinski hotel Pliskovica, športni center, TIC), Zdravstveni dom Sežana in Kraške lekarne Ilirska Bistrica.

Panoge

Turizem, obrt in podjetništvo, kemična industrija, gradbena industrija, transport in logistika, storitvena dejavnost, kmetijstvo.

Cilji občine

 • dograditev novega vrtca, funkcionalna povezava z obstoječimi jaslimi
 • dokončanje obnove osnovna šola v Sežani
 • ureditev študentskega doma v Sežani
 • ureditev obrtno-podjetniške cone na območju Sežana zahod
 • ustvarjanje dodatne možnosti za izvajanje kmetijske dejavnosti
 • uresničevanje turistične ponudbe
 • kvalitetna izraba naravnih, kulturnozgodovinskih in gospodarskih možnosti za potrebe turizma
 • ureditev dostopnosti do omrežja v skladu s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • skrb in podpora večji odgovornosti na področju varovanja okolja, prometa, racionalne rabe naravnih virov
 • višja kvaliteta življenja v mestu, v naseljih in na podeželju
 • skladno urbano razvito mesto in podeželje

Strateški dokumenti

http://www.sezana.si/dokument.aspx?id=4137
http://www.sezana.si/dokument.aspx?id=4239

Turistične zanimivosti

 • Lipica – Ogled kompleksa kobilarne in predstava šole dresurnega jahanja
 • galeriji Avgusta Černigoja
 • Srečko Kosovel – Kosovelova učna pot, spominska zbirka
 • Botanični vrt, katerega začetki segajo v leto 1840
 • Jama Vilenica, mednarodni literarni festival Vilenica
 • Vojaški muzej Tabor Lokev
 • Mladinski hotel Pliskovica
 • Gozdna učna pot Sežana
 • Mestna učna pot naravne in kulturne dediščine
 • Pliskina učna pot
 • Kraška vinsko turistična cesta

Primeri dobrih praks

Trajnostni turizem:
Vas Pliskovica  je z odličnim vključevanjem v globalne procese ter hkrati ohranjanja kulturne in naravne dediščine, primer dobre razvojne prakse podeželje.

Mladinska politika/organiziranost:
Vzpostavitev trajnejše oblike dialoga med mladimi in lokalnimi oblastmi: od 2008 dalje več posvetov, javnih tribun, izobraževanj in ustanovitev Komisije za mladinska vprašanja, ureditev odloka na področju mlad. dela; vzpostavitev razpisa za mladinske projekte in akcije.

Sodelovanje z NVO-ji:
Redno obveščanje društev o raznih razpisih na različnih področjih, sodelovanje z njihovimi zvezami, redni sestanki, letni posveti ipd. V l. 2008-2010 izvedenih več izobraževanj za NVO.