Občina po meri invalidov do vključno 2022da
Župan/županjaDarko Ratajc
DirektorBreda Obrez Preskar
Število svetnikov23
Število zaposlenih22
NaslovStari trg 29
Pošta3210 Slovenske Konjice
Telefon03/757-33-50
Fax03/757-33-80
E-naslovinfo@slovenskekonjice.si
Spletni naslovhttp://www.slovenskekonjice.si

Skupna občinska uprava

 1. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vojnik
  Občine Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Vojnik, Dobrna, Oplotnica, Šentjur, Dobje
 2. Medobčinski urad Slovenske Konjice, Zreče in VitanjeNamen ustanovitve Medobčinskega urada je priprava in izvedba razvojnih programov za Dravinjsko subregijo.

Pobratenja

Občina Gornja Stubica, Republika Hrvaška – 2013

Hranice, republika Češka – 2012

Kosjerić, Republika Srbija – 2009

Občina Sollefteå, Švedska – 2009

Občina Hlohovec, Slovaška – 2007

Institucije

 • 1 – Vrtec Slovenske Konjice z 9 enotami  – skupaj 560 otrok
 • 3 – osnovne šole: OŠ Pod goro Slovenske Konjice z dvema podružnicama, OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice z eno podružnico, OŠ Loče z dvema podružnicama – skupaj 1359 otrok
 • 1 – Gimnazija Slovenske Konjice
 • 1 – Splošna knjižnica Slovenske Konjice
 • 1 – Športna dvorana Slovenske Konjice
 • 6 – muzejev: Galerija Riemer Slovenske Konjice, Muzej gasilstva Dravinjske doline Slovenske Konjice, zasebna Muzejska zbirka vojaških predmetov avstro-ogrskega obdobja Slovenske Konjice, Muzej Zrno Škalce,  Hiša dediščine Mlače in Muzej NOB Tolsti vrh

Panoge

Industrija in obrt, kmetijstvo

Cilji občine

 • Spodbujanje in ustvarjanje pogojev tehnološkega razvoja in inovativnosti v podjetjih (delovna mesta VDV)
 • Ustanavljanje novih industrijsko obrtnih con ob avto cesti
 • Dvig privlačnosti za priseljevanje.
 • Oživitev starega mestnega jedra
 • Zagotovitev možnosti postavitve novih večstanovanjskih in enostanovanjskih objektov ter spodbujanje priseljevanja mladih.
 • Izraba potencialov obnovljivih virov energije
 • Natančna opredelitev rabe prostora in vrste gradnje (objektov)
 • Izobraževanje lokalnega prebivalstva za večjo samoiniciativnost z vidika zaščite, reševanja in varovanje okolja.
 • Zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda
 • Zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje socialnih, vzgojnih in izobraževalnih

Strateški dokumenti

 • Strategija razvoja Občine Slovenske Konjice
 • Lokalni energetski koncept
 • OPN v postopku sprejemanja

Turistične zanimivosti

 • Žička kartuzija
 • Staro mestno jedro
 • Cerkev svetega Jurija
 • Dvorec Trebnik
 • Stari grad
 • Gastuž, 1462 – Najstarejša gostilna v Sloveniji
 • Muzeji in galerije
 • Konjiška gora
 • Škalce – Vinogradništvo

Primeri dobrih praks

 • Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja in zagotovitev brezplačnih WiFi povezav v mestnem jedru
 • Občina po meri invalidov
 • Čezmejni projekt Stop CO2, s katerim želimo čim bolj zmanjšati porabo energije za javno razsvetljavo
 • Center ponovne uporabe in aplikacija, ki jo občina ponuja prebivalcem, katere cilj je pravilno ravnanje z odpadki in zmanjševanje količin.
 • Projekt Evropa za državljane.
 • Projekt Zdravo mesto
 • Socialno podjetništvo.