Župan/županjaMatija Čakš
DirektorPatricia Goručan
NaslovAškerčev trg 15
Pošta3240 Šmarje pri Jelšah
Telefon03/817-16-00
Fax03/817-16-26
E-naslovobcina@smarje.si
Spletni naslovhttp://www.smarje-pri-jelsah.si/
+ več podatkov o občini
Statistična regijaSAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij77
Št. Prebivalcev (SURS 2020H2)10243
Površina (km2)108

Skupna občinska uprava

(Požarna varnost in civilna zaščita; Občine: Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli)

Institucije

 • 1 vrtec za 405 otrok (3 enote; 5 dislociranih enot)
 • 7 OŠ za 880 otrok (1 centralna in 6 podružnic)
 • 1 knjižnica
 • 2 športni dvorani

Panoge

Kmetijstvo, malo gospodarstvo, industrija-obrt, storitvene dejavnosti, turizem

Cilji občine

 • Popolnitev obrtnih con Šmarje in Mestinje;
 • Obnova dvorca Jelšingrad z izgradnjo igrišča za golf;
 • Izgradnja kolesarskih poti;
 • Ureditev stanovanjskih sosesk Dobrava in Poljana;
 • Ureditev muzeja Baroka.

Strateški dokumenti

Strategija prostorskega razvoja občine in OPPN Dobrava (http://www.smarje.si)

Turistične zanimivosti

 • Kulturni spomeniki:
 • Šmarje: Sv. Rok s Kalvarijo;
 • Stari trg Lemberg (Rotovž);
 • Dvorec Jelše;
 • Baročna cerkev na Sladki Gori;
 • Tinsko;
 • Sedovška domačija.

Primeri dobrih praks

 • Sončna elektrarna na strehi OŠ Šmarje pri Jelšah;
 • Izgradnja igrišča za golf-Jelšingrad;
 • Vinska cesta