Župan/županjaBorut Sajovic
Direktordr. Metka Knific Zaletelj
Število svetnikov24
Število zaposlenih33
NaslovTrg svobode 18
Pošta4290 Tržič
Telefon04/597-15-10
Fax04/597-15-13
E-naslovobcina.trzic@trzic.si
Spletni naslovhttp://www.trzic.si/
+ več podatkov o občini
seje OS na daljavone
Statistična regijaGORENJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij35
Št. Prebivalcev (SURS 2020H2)15003
Površina (km2)155

Občinski časopis

TRŽIČAN

Odgovorni urednik(ca): Maja Tekavec

E-pošta: urednistvo.trzican@gmail.com

Povezava: https://www.trzic.si/mediji/casopis-trzican.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupna občinska uprava

Skupne službe notranje revizija (Kranj, Naklo, Preddvor, Tržič)

Medobčinski inšpektorat Kranj (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Tržič).

Pobratenja

 • BOROVLJE/FERLACH AUT
 • FELDKIRCHEN AUT 26.10.1975
 • LUDBREG CRO 14.10.1995
 • SELE AUT
 • SAINTE MARIE-AUX-MINES F
 • ZAJEČAR SRB

Institucije

 • 4 vrtci za 520 otrok
 • 3 matične in 3 podružnične šole za 1300 otrok
 • 1 knjižnica
 • 1 muzej
 • 2 športni dvorani
 • 1 Ljudska univerza
 • 1 Glasbena šola
 • 1 športna zveza Tržič
 • 1 Zveza kulturnih organizacij Tržič
 • 1 Kulturni center Tržič

Panoge

Gozdarstvo, oskrba z obnovljivimi viri energije, gostinstvo, zdravstvo.

Cilji občine

 • skladen in sonaravni razvoj ter racionalna raba prostora z ohranjanjem alpske krajine,
 • ohranjanje in aktivna promocija naravne dediščine,
 • policentrični razvoj občine,
 • dinamični razvoj podjetništva z usmeritvami v sodobne tehnološke dejavnosti,
 • spodbujanje razvoja lokalne gospodarske mreže in podjetniške kulture,
 • spodbujanje razvoja sonaravnega in doživljajskega turizma,
 • zviševanje deleža visoko izobraženega prebivalstva in ustvarjanje priložnosti za njihovo zaposljivost,
 • spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in drugih skupin prebivalstva,
 • povezovanje javnega sektorja, gospodarstva in civilne družbe za trajnostni razvoj lokalne skupnosti

Strateški dokumenti

 • Strategija razvoja občine Tržič,
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prosotrskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič v letu 2008  (Ur. l. RS, št. 1/2011)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Tržič (Ur. l. RS, št. 4/2011 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič-mesto (Ur. l. RS, št. 4/2011 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (Ur. l. RS, št. 4/2011 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Strategija razvoja občine Tržič 2008-2020
 • Elaborat in karte erozijskih, poplavnih, plazljivih in plazovitih območij občine Tržič – Univerza v Ljubljani, FF, Oddelek za geografijo, Aškerčeva c. 2, Ljubljana
 • Strokovne podlage za poselitev, Raziskovalna dejavnost Irena Mrak, s.p., Virje 10, 4290 Tržič
 • Strokovne podlage za urbanistično oblikovanje in tipologija zazidave v naseljih – Atelje Hočevar, d.o.o., Gerbičeva 54, Ljubljana
 • Strokovne podlage za določitev prireditvenih prostorov ter določitev kritične obremenitve okolja zaradi občasne emisije hrupa v okolje, ki jih povzročajo zvočne naprave na shodih in prireditvah – Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, Kranj
 • Energetski koncept Tržiča – Eco Consulting, d.o.o., Energija, Okolje, Ekonomija, Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana
 • Poročilo o možnostih izkoriščenja vodnih virov v občini Tržič – Geološki zavod Ljubljana, n.sol.o. TOZD – I geologija, geotehnika, geofizika
 • Strategija razvoja vodovodne oskrbe v občini Tržič 2005 – 2025 – Komunalno podjetje Tržič, d.o.o., Pristavška cesta 31, Tržič
 • Vplivi nekdanjega rudarjenja v Podljubelju na okolje – Geološki zavod RS, Dimičeva 14, Ljubljana
 • Ureditveni načrt za Dovžanovo sotesko (Ur. l. RS, št. 57/1994)
 • Odlok o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni spomenik (UVG št. 12/88)
 • Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski spomenik (UVG, št. 7/85)

http://www.trzic.si

Turistične zanimivosti

 • Dovžanova soteska,
 • Staro mestno jedro Tržiča
 • Podružnica koncentracijskega taborišča, Mauthausen pod Ljubeljem,
 • Šentanski rudnik
 • Razstavno izobraževalno središče Dolina
 • Tematska pot Konšca
 • Tržiški muzej
 • Kurnikova hiša

Primeri dobrih praks

Priprava, izvedba in vodenje projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda«, ki je sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada EU.