Župan/županjaBorut Horvat
DirektorBoštjan Horvat
Število svetnikov14
Število zaposlenih3
NaslovŠtefana Kovača 73
Pošta9224 Turnišče
Telefon02/572-10-60, 02 572 13 23
Fax02/573-50-41
E-naslovobcina@turnisce.si
Spletni naslovhttp://www.turnisce.si/
+ več podatkov o občini
Statistična regijaPOMURSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij4
Št. prebivalcev3286
Površina (km2)23.8

Občinski časopis

Glas Občine Turnišče

Skupna občinska uprava

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana

Institucije

 • Osnovna šola Turnišče (258 učencev v letošnjem šolskem letu)
 • Vrtec (v povprečju vpisanih cca. 100 otrok)
 • 1 knjižnica v šoli, 1 občinska knjižnica
 • 2 muzeja

Panoge

 • Čevljarska industrija
 • Kmetijstvo
 • Podjetništvo (predvsem mikro in mala podjetja)

Cilji občine

 • Dokončanje projekta Pomurski vodovod sistem A in preplastitev občinskih cest;
 • Prenova in povečanje kapacitete čistilne naprave;
 • Izgradnja Dnevnega centra za starejše občane;
 • Priprava poslovno industrijske cone za investitorje;
 • Razvoj kmetijstva ter dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarstvo;
 • Spodbujanje samozaposlitev;
 • Zagon zadruge in socialnega podjetja;
 • Energetska sanacija objektov v lasti občine in izdelava energetskih izkaznic;
 • Intenzivno spodbujanje turizma in popestritev turistične ponudbe, predvsem zelenega turizma, tudi v navezavi s tematiko NATURE 2000;
 • Priprava izdelave faksimil originalnih listin Občine Turnišče in zgodovinski opis le-teh.

Strateški dokumenti

Odlok o občinskem prostorskem načrtu:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=90436&part=&highlight

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=110375&part=&highlight

 

PISO:

http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=TURNISCE

Turistične zanimivosti

 • Romarska cerkev Marije Vnebovzete (oz. Marije pod logom) z znamenitimi freskami Janeza Aquila. Cerkev je zgrajena v znamenitem gotskem in romskem stilu
 • Kovačeva domačija (rojstna hiša narodnega heroja Štefana Kovača Marka)
 • Čevljarski muzej v Turnišču
 • Ancova galerija v Nedelici
 • Kupinarski muzej v Renkovcih
 • Rastišče sibirske perunike (Turnišče), močvirskega tulipana oziroma logarice in rastišče kobulaste vodoljube
 • Ohranjenih je več originalnih listin cehov (krojaški, čevljarski in kovaški ceh) iz časa Marije Terezije, kjer so cehom dodeljene posebne pravice delovanja

Primeri dobrih praks

 • Energetska sanacija osnovne šole in vrtca v letu 2013