Župan/županjaBorut Horvat
DirektorBoštjan Horvat
Število svetnikov14
Število zaposlenih3
NaslovŠtefana Kovača 73
Pošta9224 Turnišče
Telefon02/572-10-60, 02 572 13 23
Fax02/573-50-41
E-naslovobcina@turnisce.si
Spletni naslovhttp://www.turnisce.si/
+ več podatkov o občini
Statistična regijaPOMURSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij4
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)3171
Površina (km2)24

Občinski časopis

Glas Občine Turnišče

Skupna občinska uprava

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana

Institucije

 • Osnovna šola Turnišče (258 učencev v letošnjem šolskem letu)
 • Vrtec (v povprečju vpisanih cca. 100 otrok)
 • 1 knjižnica v šoli, 1 občinska knjižnica
 • 2 muzeja

Panoge

 • Čevljarska industrija
 • Kmetijstvo
 • Podjetništvo (predvsem mikro in mala podjetja)

Cilji občine

 • Dokončanje projekta Pomurski vodovod sistem A in preplastitev občinskih cest;
 • Prenova in povečanje kapacitete čistilne naprave;
 • Izgradnja Dnevnega centra za starejše občane;
 • Priprava poslovno industrijske cone za investitorje;
 • Razvoj kmetijstva ter dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarstvo;
 • Spodbujanje samozaposlitev;
 • Zagon zadruge in socialnega podjetja;
 • Energetska sanacija objektov v lasti občine in izdelava energetskih izkaznic;
 • Intenzivno spodbujanje turizma in popestritev turistične ponudbe, predvsem zelenega turizma, tudi v navezavi s tematiko NATURE 2000;
 • Priprava izdelave faksimil originalnih listin Občine Turnišče in zgodovinski opis le-teh.

Strateški dokumenti

Odlok o občinskem prostorskem načrtu:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=90436&part=&highlight

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=110375&part=&highlight

 

PISO:

http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=TURNISCE

Turistične zanimivosti

 • Romarska cerkev Marije Vnebovzete (oz. Marije pod logom) z znamenitimi freskami Janeza Aquila. Cerkev je zgrajena v znamenitem gotskem in romskem stilu
 • Kovačeva domačija (rojstna hiša narodnega heroja Štefana Kovača Marka)
 • Čevljarski muzej v Turnišču
 • Ancova galerija v Nedelici
 • Kupinarski muzej v Renkovcih
 • Rastišče sibirske perunike (Turnišče), močvirskega tulipana oziroma logarice in rastišče kobulaste vodoljube
 • Ohranjenih je več originalnih listin cehov (krojaški, čevljarski in kovaški ceh) iz časa Marije Terezije, kjer so cehom dodeljene posebne pravice delovanja

Primeri dobrih praks

 • Energetska sanacija osnovne šole in vrtca v letu 2013