Občina po meri invalidov do vključno 2020da
Župan/županjaPeter Dermol
DirektorIztok Mori
Število svetnikov33
Število zaposlenih115
NaslovTitov trg 1
Pošta3320 Velenje
Telefon03/896-16-00
Fax03/896-16-54
E-naslovobcina.velenje@velenje.si
Spletni naslovhttp://www.velenje.si/

Občinski časopis

Revija Razvoj,
http://arhiva.velenje.si/www3/Datoteke/2010/Revija%20Razvoj/Razvoj%203/Razvoj-3.html
Odgovorna urednica Revije Razvoj Andreja Katič andreja.katic@velenje.si

Skupna občinska uprava

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja – vključenih je 15 občin ustanoviteljic.
S področja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva se opravljajo naloge za naslednje občine ustanoviteljice: Občina Braslovče, Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Tabor, Mestna občina Velenje in Občina Vransko.

S področja varstva okolja pa se del nalog opravlja tudi za naslednje občine ustanoviteljice: Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj in Mestna občina Velenje.
Urad za okolje in prostor SAŠA regije
Lokacijske informacije in priprava prostorskih aktov za občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče, Solčava, Šmartno ob Paki, Gornji Grad in Mestno občino Velenje.

Pobratenja

 • ALBACETE  E
 • ESSLINGEN D
 • NEATH PORT TALBOT GB
 • NÖRKOPING S
 • PIOTRKOW TRYBUNALSKI POL
 • SPLIT CRO
 • UDINE ITA
 • VIENNE F

Institucije

 • Vrtec Velenje – 12 enot za 1.249 otrok (70 oddelkov)
 • Osnove šole – 6 enot za 2.542 učencev
 • Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje – 70 učencev
 • Šolski center Velenje – 1.877 dijakov, 583 študentov in 1.500 drugih udeležencev izobraževanj
 • Fakulteta za energetiko – 340 študentov
 • Visoka šola za varstvo okolja – 210 študentov
 • Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje – 868 učencev in 72 dijakov
 • Ljudska univerza Velenje – število udeležencev izobraževanj v šolskem letu 2009/2010 – 4.886

 

 • Festival Velenje
 • Mladinski center Velenje
 • Knjižnica Velenje
 • Muzej Velenje
 • Galerija Velenje
 • Kulturnica, d.o.o. – Knjigarna, galerija, čajnica
 • Muzej premogovništva Slovenije
 • Zveza kulturnih društev Šaleške doline
 • Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
 • Galerija ARSIN
 • Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)
 • Kunigunda – regionalni multimedijski center
 • Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod

Panoge

 • Industrija (Gorenje, d. d.),
 • energetika (Premogovnik Velenje, d. d.),
 • varstvo okolja (Esotech, d. d.),
 • turizem (Gorenje gostinstvo, d. o. o., Gost, d. o. o.).

Cilji občine

 • gospodarstvo (zagotoviti pogoje za razvoj malega in srednjega podjetništva),
 • turizem (izgradnja večnamenskega prireditvenega prostora Jezero, izgradnja Urbanega doživljajskega parka),
 • stanovanjska izgradnja (gradnja novega stanovanjskega objekta na Selu, gradnja poslovno-stanovanjskega objekta na Gorici)
 • promet in infrastruktura (razvoj modernega prometnega omrežja, optične komunikacije, sodobna povezava z avtocestnim križem, brezplačen Wi-fi signal),
 • okolje (ravnanje z odpadki – povečati učinkovitost ločenega zbiranja ),
 • izobraževanje (gradnja prizidka k vrtcu Vrtiljak, izgradnja večnamenskega objekta »Gaudeamus« v sklopu Šolskega centra Velenje, ustanovitev Akademije za glasbo),
 • mesto festivalov, muzejev in glasbe (Evropska prestolnica kulture 2012),
 • šport (izgradnja Športnega parka Velenje),
 • starosti prijazno mesto (izboljšanje življenja starejših občanov naše občine, nov dom za varstvo odraslih, varovana stanovanja),
 • visoka kakovost življenja, varno in udobno bivalno okolje.

Strateški dokumenti

Vizija in strategija Mestne občine Velenje – Projekt VIS
http://arhiva.velenje.si/VIS/Razvojni%20dokument.pdf

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje 2009 – 2013
http://arhiva.velenje.si/Razvoja%20turizma%20v%20MOV.pdf

Turistične zanimivosti

 • Muzej Velenje
 • Muzej premogovništva Slovenije
 • Vila Bianca
 • Turistično–rekreacijski center Velenje
 • Kavčnikova domačija
 • Grilova domačija
 • Pikin festival
 • Moderna arhitektura
 • Velenjski in Šaleški grad
 • Tematske poti

Primeri dobrih praks

Projekt LOKALC (brezplačni mestni potniški promet; zagotavljamo učinkovit, zanesljiv in varen prevoz; prispevamo k zmanjšanju onesnaževanju zraka in prometni razbremenitvi mestnega središča),
Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije (sončna elektrarna na upravni zgradbi Mestne občine Velenje ter na OŠ, polnilna mesta za električna vozila, javna razsvetljava v LED tehnologiji).