Župan/županjaFranjo Golob
DirektorSašo Verdnik
Število svetnikov11
Število zaposlenih6
NaslovMladinska ul. 1
Pošta2367 Vuzenica
Telefon02/879-12-20
Fax02/879-12-21
E-naslovobcina.vuzenica@siol.net
Spletni naslovhttp://www.vuzenica.si/
+ več podatkov o občini
seje OS na daljavone
Statistična regijaKOROŠKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij5
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)2657
Površina (km2)50

Občinski časopis

Vuzeniški odsevi

http://www.vuzenica.si/aktualno/publikacije.aspx

Odgovorna urednica: Anja Vajde

Lokalni.casopis@gmail.com, anja.vajde@vuzenica.si

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat Koroške (vse občine Koroške regije, sedež Dravograd).
Urad za pripravo projektov (sedež Slovenj Gradec, Mislinja, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju).

Pobratenja

 • LAVANTTAL (regija) AUT
 • MARCE (regija) ITA
 • VARPALOTA (regija) H

Institucije

OSNOVNA ŠOLA VUZENICA (vključen vrtec)
Skupni zavodi z ostalimi občinami Koroške regije: Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroški muzej, Koroška galerija, Koroško višje in visokošolsko središče, Glasbena šola Radlje ob Dravi, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Reševalni center Koroške

Panoge

 • Livarna Vuzenica – metalurgija
 • Kope – smučarski turizem
 • Bijol Palfinger  – proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
 • lesna industrija
 • kmetijstvo

Cilji občine

 • Razvoj turizma (izkoristiti reko Dravo in smučarski center Kope);
 • Razvoj gospodarstva (izgradnja in razširitev obrtnih  con);
 • Postavitev sistema odvajanja odpadnih vod (izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave);
 • Obnova in izgradnja vodovodnega sistema;
 • Kontinuiran razvoj cestne infrastrukture
 • Širitev telekomunikacijskega omrežja (Gradnja odprtega telekomunikacijskega omrežja)

Strateški dokumenti

Občinska spletna stran http://www.vuzenica.si/

 

LEK, Strategija Občine Vuzenica

Turistične zanimivosti

 • Muzej narodne osvoboditve Maribor,
  Razstava Zidanškova brigada
  SLOMŠKOVA SOBA
  PRIVATNA GALERIJA JANKA DOLENCA
  KUREJEV MLIN – Dravče
  Cerkev Sv. Janeza Krstnika
  Cerkev Device Marije na Kamnu
  VALNERJEVA KAPELICA
  Cerkev Sv. Nikolaja
  Cerkev Sv. Vida
  Cerkev Sv. Primoža
  Kapelica Sv. Florjana
  Slomškova Kapela
  GOZDNA UČNA  POT
  PISTROV GRAD – Vuzenica
  KOLESARSKA POT
  BICIKL-LAND
  SEDOVNIKOVA LIPA –
  Sv. Primož na Pohorju
  TRBONJSKO JEZERO – Dravče

Primeri dobrih praks

Energetska sanacija Osnovne šole Vuzenica in postavitev Daljinskega omrežja na lesno biomaso

 

V letu 2014 in 2015 smo izvedli obnovo fasade OŠ Vuzenica ter v prostorih OŠ Vuzenica postavili kotlovnico na sekance za ogrevanje centra Vuzenice (večstanovanjski objekti, OŠ Vuzenica z vrtcem, Gasilski dom z prostori občinske uprave Občine Vuzenica, Zdravstveni dom). Dosegli bomo velike prihranke pri porabi energije in pomembno vplivali na škodljive emisije izpustov.