Župan/županjaAnton Butolen
DirektorSimona Bauman
Število svetnikov7
Število zaposlenih4
NaslovŽetale 4
Pošta2287 Žetale
Telefon02/795-32-80
Fax02/795-32-85
E-naslovinfo.zetale@zetale.si
Spletni naslovhttp://www.zetale.si/
+ več podatkov o občini
Statistična regijaPODRAVSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij5
Št. Prebivalcev (SURS 2020H2)1311
Površina (km2)38

Občinski časopis

Žetalske novice

Urednica Marija Krušič, urednistvo.zetale@gmail.com

Skupna občinska uprava

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, ki jo sestavljajo: Mestna občina Ptuj in občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

Področja: prostorsko načrtovanje, ravnanje s komunalnimi odpadki, medobčinska inšpekcija, medobčinsko redarstvo, skupna notranja revizijska služba, pravne zadeve (pravnico si delimo z Občino Kidričevo).

Institucije

Javni zavod OŠ Žetale, kamor spada tudi vrtec Žetale. Šolo obiskuje 94 učenk in učencev, v vrtec je vključenih 41 otrok. Na razpolago je potujoča knjižnica, ki deluje v okviru Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

Na območju občine delujejo številna društva na različnih področjih.

Panoge

Kmetijstvo in turizem.

Cilji občine

 • prostorsko in infrastrukturno urejena občina (cestna infrastruktura, odvajanje in čiščenje odpadnih voda …),
 • učinkovita oskrba in raba energije,
 • zagotoviti varovanje naravne in kulturne dediščine,
 • prepoznavno turistično območje,
 • spodbujanje razvoja turistične infrastrukture,
 • povezovanje turističnih ponudnikov,
 • razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja,
 • zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje,
 • zagotavljanje pogojev za kakovostno zdravstveno oskrbo,
 • zagotavljanje možnosti za organizirano kulturno, športno in drugo interesno udejstvovanje,
 • skrb za socialno šibkejše, starejše in invalide.

Strateški dokumenti

http://www.zetale.si (trenutno smo v fazi priprave nove spletne strani, na kateri bodo prav tako dostopni vsi dokumenti)

Turistične zanimivosti

 • Vukova domačija,
 • Pušnikova domačija,
 • Gozdno učna pot k pot debeli Bukvi,
 • Krožno tematska pot po poteh kulturne dediščine v Občini Žetale,
 • Marijina romarska pot,
 • Ekološka pohodna pot,
 • Planinska pot Žetalskega Jožeta
 • Romarska cerkev Marije Tolažnice z Janečkovimi orglami.

Primeri dobrih praks

 • V letu 2014 smo s pomočjo sredstev Kohezijskega sklada uspešno izvedli energetsko obnovo Zdravstvenega doma Žetale (streha, fasada, okna). V letošnjem letu bomo zgradili novo večnamensko dvorano, pri izgradnji katere se prav tako upoštevajo okoljski vidiki. Obe investiciji sta skladni s ciljem učinkovite oskrbe in rabe energije,

 

 • Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju je bila ena izmed prvih v RS. Z izvajanjem nalog v sklopu občinske uprave učinkovito izvajamo vse naloge, ki nam jih nalaga zakonodajo (npr. medobčinsko redarstvo, medobčinska inšpekcija, naloge na področju prostora).