Župan/županjaBoris Podvršnik
DirektorAleksandra Godec Mavhar
Število svetnikov16
Število zaposlenih20
NaslovCesta na Roglo 13b
Pošta3214 Zreče
Telefon03/757-17-00
Fax03/576-24-98
E-naslovinfo@zrece.eu
Spletni naslovhttp://www.zrece.si/
+ več podatkov o občini
seje OS na daljavokmalu
orodjeMS TEAMS
Statistična regijaSAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij27
Št. Prebivalcev (SURS 2019H2)6467
Površina (km2)67

Občinski časopis

Pohorsko srce

http://www.zrece.si/slo/index.php/pohorsko-srce

 

Odgovorna urednica: Urška Firer (urska.firer@gmail.com)

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo (skupaj z občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik)

Medobčinski urad (skupaj z občinama Slovenske Konjice in Vitanje)

Pobratenja

Setbergh, Velika Britanija
od 27.5.2005

Institucije

IZOBRAŽEVALNE USTANOVE:
OŠ Zreče in podružnični šoli Gorenje in Stranice
Št. učencev v letu 2014/2015, OŠ Zreče (506), Podružnica Gorenje (23), Podružnica Stranice (41)

 

OTROŠKO VARSTVO:
JZ Vrtec Zreče (203 otrok) in podružnični enoti Gorenje (24 otrok) in Stranice (48 otrok)

 

KNJIŽNICE:
Splošna knjižnica Slovenske Konjice, podružnična enota Zreče

 

ŠPORTNE DVORANE:
3 športne dvorane (dve pri OŠ Zreče in ena na Gorenju)

 

VEČNAMENSKI PROSTORI:
Večnamenska dvorana v Zrečah, na Gorenju v prostorih CŠOD, dom krajanov na Stranicah, dom krajanov v Dobrovljah, dom krajanov na Resniku, dom krajanov na Skomarju

 

MUZEJSKE ZBIRKE:
Muzejska zbirka 100 frankolovskih žrtev na Stranicah
Muzejska zbirka Jurija Vodovnika na Skomarju
Skomarska hiša
Muzejska zbirka Ozkotirne železniške proge Poljčane-Slov. Konjice-Zreče
Kovačija Šrekl Zajc
Ošlakova kovačija

Razstava v sklopu hotela Planja na Rogli: arheološko najdišče na Brinjevi gori

 

ZDRAVSTVENA POSTAJA ZREČE

Panoge

 • Turizem (Terme Zreče, Rogla, v občini imamo tudi veliko turističnih kmetij);
 • Industrija (Unior d.d., SwatyComet d.o.o., GKN Driveline Zreče d.o.o. in več manjših obrtnikov in podjetnikov);
 • Kmetijstvo (prevladuje živinoreja, pomembno pa je tudi gozdarstvo, saj je v občini dokaj veliko gozdnih površin).

Cilji občine

 • Komunalna ureditev zemljišč za obrt in podjetništvo
 • Pospešen razvoj turizma, inovativnosti in zaposlovanja
 • Boljša samooskrba
 • Posodobitev občinskih cest in javnih poti ter ureditev mirujočega prometa
 • Ureditev kolesarskih poti in izgradnja pločnikov
 • Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave
 • Celovita prometna ureditev naselja Zreč
 • Izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 • Optimalna oskrba s pitno vodo
 • Učinkovita raba energije in izvajanje Lokalnega energetskega koncepta
 • Sprejem občinskega prostorskega načrta
 • Trajnostni in sonaravni razvoj
 • Zmanjšanje porabe energije in stroškov vzdrževanja objektov javnih zavodov
 • Povečanje števila občinskih štipendij za nadarjene dijake in študente ter sofinanciranje dijakov in študentov
 • Izvajanje medgeneracijskih projektov
 • Izboljševanje stanja na vseh področjih, ki vplivajo na kakovost življenja
 • Izgradnja širokopasovnega omrežja

Strateški dokumenti

Povezava na vse dokumente:

http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&25NacinIskanja=0&Obcina=d547c89d-502b-4934-8762-041099937bbe&VrstaDokumenta=STRATESKI_PROGRAMSKI_DOKUMENTI

Turistične zanimivosti

 • Skomarska hiša
 • Ošlakova kovačija, Kovačija Šrekl-Zajc
 • Lovrenška jezera
 • Muzejske zbirke
 • Osebnosti (Jurij Vodovnik, Janez Koprivnik …)
 • Sakralni objekti (cerkve)
 • Turistične in izletniške kmetije
 • Ostanki gradu Freudenberg (Brinjeva gora) in Lušperk (Loška gora)
 • Jezero Zreče

Spletna povezava: http://www.destinacija-rogla.si/

Primeri dobrih praks

Projekt Smučarsko tekaški center na Rogli (primer javno-zasebnega partnerstva)