Občina po meri invalidov do vključno 2022da
Župan/županjaBoris Podvršnik
DirektorAleksandra Godec Mavhar
Število svetnikov16
Število zaposlenih20
NaslovCesta na Roglo 13b
Pošta3214 Zreče
Telefon03/757-17-00
Fax03/576-24-98
E-naslovinfo@zrece.eu
Spletni naslovhttp://www.zrece.si/
+ več podatkov o občini
seje OS na daljavokmalu
orodjeMS TEAMS
Občina po meri invalidov do vključno 2022da
Statistična regijaSAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij27
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)6587
Površina (km2)67

Občinski časopis

Pohorsko srce

http://www.zrece.si/slo/index.php/pohorsko-srce

 

 

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo (skupaj z občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik)

Medobčinski urad (skupaj z občinama Slovenske Konjice in Vitanje)

Pobratenja

Setbergh, Velika Britanija
od 27.5.2005

Institucije

IZOBRAŽEVALNE USTANOVE:
OŠ Zreče in podružnični šoli Gorenje in Stranice
Št. učencev v letu 2014/2015, OŠ Zreče (506), Podružnica Gorenje (23), Podružnica Stranice (41)

 

OTROŠKO VARSTVO:
JZ Vrtec Zreče (203 otrok) in podružnični enoti Gorenje (24 otrok) in Stranice (48 otrok)

 

KNJIŽNICE:
Splošna knjižnica Slovenske Konjice, podružnična enota Zreče

 

ŠPORTNE DVORANE:
3 športne dvorane (dve pri OŠ Zreče in ena na Gorenju)

 

VEČNAMENSKI PROSTORI:
Večnamenska dvorana v Zrečah, na Gorenju v prostorih CŠOD, dom krajanov na Stranicah, dom krajanov v Dobrovljah, dom krajanov na Resniku, dom krajanov na Skomarju

 

MUZEJSKE ZBIRKE:
Muzejska zbirka 100 frankolovskih žrtev na Stranicah
Muzejska zbirka Jurija Vodovnika na Skomarju
Skomarska hiša
Muzejska zbirka Ozkotirne železniške proge Poljčane-Slov. Konjice-Zreče
Kovačija Šrekl Zajc
Ošlakova kovačija

Razstava v sklopu hotela Planja na Rogli: arheološko najdišče na Brinjevi gori

 

ZDRAVSTVENA POSTAJA ZREČE

Panoge

 • Turizem (Terme Zreče, Rogla, v občini imamo tudi veliko turističnih kmetij);
 • Industrija (Unior d.d., SwatyComet d.o.o., GKN Driveline Zreče d.o.o. in več manjših obrtnikov in podjetnikov);
 • Kmetijstvo (prevladuje živinoreja, pomembno pa je tudi gozdarstvo, saj je v občini dokaj veliko gozdnih površin).

Cilji občine

 • Komunalna ureditev zemljišč za obrt in podjetništvo
 • Pospešen razvoj turizma, inovativnosti in zaposlovanja
 • Boljša samooskrba
 • Posodobitev občinskih cest in javnih poti ter ureditev mirujočega prometa
 • Ureditev kolesarskih poti in izgradnja pločnikov
 • Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave
 • Celovita prometna ureditev naselja Zreč
 • Izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 • Optimalna oskrba s pitno vodo
 • Učinkovita raba energije in izvajanje Lokalnega energetskega koncepta
 • Sprejem občinskega prostorskega načrta
 • Trajnostni in sonaravni razvoj
 • Zmanjšanje porabe energije in stroškov vzdrževanja objektov javnih zavodov
 • Povečanje števila občinskih štipendij za nadarjene dijake in študente ter sofinanciranje dijakov in študentov
 • Izvajanje medgeneracijskih projektov
 • Izboljševanje stanja na vseh področjih, ki vplivajo na kakovost življenja
 • Izgradnja širokopasovnega omrežja

Strateški dokumenti

Povezava na vse dokumente:

http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&25NacinIskanja=0&Obcina=d547c89d-502b-4934-8762-041099937bbe&VrstaDokumenta=STRATESKI_PROGRAMSKI_DOKUMENTI

Turistične zanimivosti

 • Skomarska hiša
 • Ošlakova kovačija, Kovačija Šrekl-Zajc
 • Lovrenška jezera
 • Muzejske zbirke
 • Osebnosti (Jurij Vodovnik, Janez Koprivnik …)
 • Sakralni objekti (cerkve)
 • Turistične in izletniške kmetije
 • Ostanki gradu Freudenberg (Brinjeva gora) in Lušperk (Loška gora)
 • Jezero Zreče

Spletna povezava: http://www.destinacija-rogla.si/

Primeri dobrih praks

Projekt Smučarsko tekaški center na Rogli (primer javno-zasebnega partnerstva)