Kako občinskim društvom izplačati celotna pogodbena sredstva za leto 2020?

Šesti protikoronski paket (#PKP6) omogoča, da v letu 2020 nevladnim organizacijam občine izplačajo celotna predvidena sredstva, tudi če ta niso uspela realizirati vseh pogodbenih aktivnosti. SOS bo občinam poslala postopkovna navodila.

Vse novice >

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Pravne podlage za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka po ZUreP-2 - NOV DATUM

Kreiranje medijske podobe občin / javnih zavodov preko digitalnih medijskih platform

Delovno srečanje k predlogu Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije