Delovno mesto t.i. leteče vzgojiteljice na osnovni šoli

Naslovila nas je občina članica in sicer glede delovnega mesta t.i. leteče vzgojiteljice. Kot pojasnjujejo, je osnovna šola na občino naslovila predlog za sistemizacijo dodatnega delovnega mesta vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v polnem delovnem času. Predlagano delovno mesto se nanaša na t.i. “letečo vzgojiteljico”. Občino zanima, kakšna je praksa v drugih občinah – ali zagotavljajo delovno mesto “leteče vzgojiteljice” in kako občine financirajo to delovno mesto?

Odgovore lahko vpišete med komentarje na naši spletni strani ali posredujete do 4. julija 2024 na info@sos.si. 

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.