Izdajanje gradbenih dovoljenj s strani UE

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za posredovanje vaših izkušenj pri izdaji gradbenih dovoljenj s strani Upravnih enot. Občino članico zanimajo ali vaše upravne enote izdajo gradbeno dovoljenje v primeru:

  1. Da ima parcela dostop do kategorizirane javne ceste, ki nima urejenega lastništva (ni občinska last) ?
  2. da ima parcela dostop do kategorizirane javne ceste, ki ima urejeno lastništvo (je občinska last), ni pa še v zemljiški knjigi vpisano javno dobro?

Prosimo vas, da nam vaše izkušnje posredujete do četrtka 22.2.2024  na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.