Izvajanje Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Na občine smo se obrnili s prošnjo po sodelovanju pri povpraševanju glede izvajanja Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 103/22) oz. vzpostavitve novega registra pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Na prošnjo občine članice nas je zanimalo, kako boste zagotavljali oz. zagotovili skladnost z Uredbo o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti, ki v tretjem odstavku 12. člena določa, da morajo za pravne akte, ki so jih lokalne skupnosti sprejele oziroma izdale in objavile v uradnih glasilih pred vzpostavitvijo RPLS, poslati neuradna prečiščena besedila pravnih aktov do 1. junija 2024.

Zanimalo nas je:

  • kako ste se lotili priprave čistopisov aktov, sprejetih pred vzpostavitvijo RPLS?
  • ali boste pripravili čistopise vseh veljavnih predpisov, ali samo tistih, sprejetih po vzpostavitvi RPLS?
  • ali predvidevate, da vam bo uspelo v predpisanem roku (do 1. junija 2024) pripraviti čistopise vseh veljavnih predpisov?

Odogovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.