Nova cena za vodno povračilo za rabo vode za oskrbo s pitno vodo in njen vpliv na ceno storitve

Vlada RS je v decembru 2023 sprejela Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2024, s katerim je bila določena nova cena za vodno povračilo za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, in sicer v višini  0,0669 eura/m3 (prej je bila ta cena več let ista, in sicer 0,0638 eura/m3).

Skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba o MEDO), je v strošek vodarine vključen tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube. Potrjena cena storitve javne službe pa se lahko spremeni samo, če je razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju višja od 10% (6. člen Uredbe o MEDO).

Kljub temu, da je porast cene vodnega povračila na prvi pogled minoren (0,0031 eur/m3), pride do nastanka situacije, da razlika med potrjeno ceno storitve javne službe in obračunsko ceno, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju preseže 10%, ta strošek povišanja cene vodnega povračila odpade na občinski proračun.

Občino članico zanima, kako ste se občine lotile reševanja opisane problematike oz. ali ste v zvezi s tem povišanjem stroška sprejele kakšne ukrepe?

Prosimo, vpišite odgovore v mesto za komentarje, najkasneje do 6. 3. 2024.

 

V kolikor želite oddati komentar in še niste registriran uporabnik/uporabnica vas prosimo, da se registrirate tukaj: https://skupnostobcin.si/registracija/.

 

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.