Občinski prireditveni prostori za državne proslave

V okviru pripomb na Nacionalni progam za kulturo smo v Skupnosti občin Slovenije predlagali večjo decentralizacijo kulturnih prireditev, čemur je Ministrstvo za kulturo želelo prisluhniti. Med drugim smo se pogovarjali tudi o možnosti izvedbe državnih proslav zunaj glavnega mesta. Na ministrstvu za kulturo so Protokolu RS že predlagali, da bi se državne proslave izvedle tudi izven glavnega mesta in so za predloge odprti. Zato se obračamo na občine članice, da sporočite ali razpolagate s prireditvenimi prostori, ki bi ustrezali kriterijem za državne proslave. Prosimo vas, da izpolnite kratko ANKETO, s pomočjo katere bomo Ministrstvu za kulturo sporočili opcije za organizacijo državnih proslav ali večjih prireditev tudi izven glavnega mesta. Podatke zbiramo do 21. 6. 2024. 

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.