Omejitev dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do pomoči na domu

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do pomoči na domu. (Občine pomoč na domu sofinancirajo, najmanj v višini 50 %.)

Prosimo za odgovor na naslednje vprašanje – Ali v praksi vaša občina v zapuščinskem postopku uveljavlja omejitev dedovanja premoženja zapustnika iz naslova sofinanciranja pomoči na domu?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 1. 12. 2023 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.