Oprostitev NUSZ za poslovni prostor

Prejeli smo naslednje vprašanje občine članice s prošnjo po pridobitvi praks ostalih občin.

“Naša občina omogoča zavezancem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oprostitve v primeru socialne ogroženosti zavezanca. Do tako imenovane socialne oprostitve so upravičeni prejemniki stalne denarne socialne pomoči in prejemniki pokojnine, ki je enaka ali nižja od stalne denarne socialne pomoči. Do sedaj nismo imeli primera, da bi kdorkoli dal vlogo za socialno oprostitev za poslovni prostor. V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča sicer nimamo nikjer izrecno napisano, da taka oprostitev ni možna.

V dotičnem primeru vemo, da se v tem objektu izvaja poslovna dejavnost, lastnik objekta je upokojen, prejema nizko pokojnino, s poslovno dejavnostjo pa se ukvarja sin zavezanca. Ker je zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano stavbno zemljišče neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, bi lahko plačilo nadomestila prevalili na sina, ki je tudi dejanski uporabnik poslovnega prostora.”

Zanima nas kako imate to urejene druge občine.

  • Je imela katera občina tak primer in kako je reagirala?
  • Dajete občine »socialne oprostitve« tudi za poslovne prostore?

Odgovore nam prosimo pošljite do četrtka, 11.4.2024  spodaj v komentar ali nam jih pošljite na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.