Povpraševanje - Komunalni prispevek vezan na 146.člen GZ-1 (sodba Ustavnega sodišča)

Prejeli smo naslednje vprašanje občine članice:

Glede na Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-203/23-7 o zadržanju izvrševanja 146. člena GZ-1 nas zanima, kako boste občine postopale pri prejemu vlog za izdajo odločbe komunalnega prispevka.  

  • Iz zahtevka oz. projektne dokumentacije je razvidno, da gre za legalizacijo objekta daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja (146.člen GZ-1). Ali boste v tem primeru izdali odločbo o komunalnem prispevku oz. kaj boste naredili v tem primeru?

Prosimo vas za sodelovanje in posredovanje odgovorov do četrtka, 14.12.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si ali v komentar spodaj.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.