Način opravljanja mrliške pregledne službe

v skladu s 3. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe  mrliško pregledno službe (v nadaljevanju MPS) zagotavlja občina, pristojna glede na kraj smrti umrlega, za izvajanje MPS določi zdravstveni dom ali drugega izvajalca javne zdravstvene službe oziroma izvajalca sodnomedicinske dejavnosti.

Na podlagi navedene določbe se je na Skupnost občin Slovenije obrnila občina članica s prošnjo po informaciji, in sicer:

Zanima jo praksa občin v zvezi z urejanjem MSP. Predvsem jo zanima, kako ste občine pristopile k pravno formalni ureditvi takšnih razmerij.

Prosimo za sodelovanje in posredovanje informacij, ki jih posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 23. 11. 2023.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.