Obračun NUSZ verskim skupnostim

Prejeli smo naslednje povpraševanje občine članice s prošnjo po deljenju prakse ostalih občin.

“Iz odločbe ustavnega sodišča št. U-I-11/16-29 z dne 17. 9. 2020 izhaja, da ZGO-1 na novo opredeljuje zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, za katera se plačuje in za katera se ne plačuje NUSZ in s tem na novo določi, kaj je predmet odmere NUSZ. Ustavno sodišče meni, da je treba od uveljavitve ZGO-1 ureditev NUSZ razlagati tako, da zemljišča, ki niso izrecno izvzeta iz odmere NUSZ (so predmet odmere NUSZ) na podlagi prvega in drugega odstavka 218. člena ZGO-1, ne morejo biti predmet oprostitve. Verski objekti niso navedeni kot izjeme od plačila NUSZ, zato bi morale občine, v skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor odmerjati NUSZ tudi za objekte in zemljišča, ki so v lasti verskih skupnosti.

Zanima nas, kakšna je praksa ostalih občin:

  • Ali občine upoštevajo priporočila Ministrstva za okolje in prostor in odmerjajo NUSZ tudi objektom in zemljiščem, ki so v lasti verskih skupnosti?
  • Ali imajo občine za ta namen usklajene občinske odloke?”

Odgovore prosimo zapišite v komentar ali nam jih pošljite do četrtka, 11.1.2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

 

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.