Prehod vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster

Skupnost občin Slovenije na vas naslavlja vprašanje občine članice v zvezi s sledečim:

Občina je ena izmed občin, ki ima v svojem Statutu določeno razdelitev na ožje dele. Člani svetov ožjih delov se volijo na volitvah, ki se izvedejo hkrati z lokalnimi volitvami. Za izvedbo volitev članov svetov KS se uporabljajo ista volišča, kot za volitve članov občinskega sveta in župana.

Ožji deli občine (v našem primeru krajevne skupnosti) so za izvedbo volitev razdeljeni v eno ali več volilnih enot (VE) (za volitve članov občinskega sveta občine in za volitve župana občine je ena volilna enota).

Območje VE lahko obsega celo KS (običajno KS z enim naseljem eno VE), lahko pa obsega območja enega naselja (KS z več naselji, vsako naselje svoja VE). V teh primerih ni težav glede ukinitve podatka o prostorskem okolišu (PO). Vsi volivci naselja so v isti VE. Volilni imenik lahko uporabimo, kot smo ga do sedaj.

Težava nastane v primeru, kjer je naselje razdeljeno na dve ali več VE (znotraj ene KS ali med dvema KS). Sedaj so imeli območje posamezne VE določene s prostorskimi okoliši. Pred izvedbo volitev so od GURS prejeli osvežen seznam naslovov po PO,  s katerim so si pomagali pri pripravi volilnih imenikov.

Zaradi ukinitve podatka PO potrebujejo drug uradni atribut, iz katerega bodo lahko pripravili volilni imenik za volitve v KS.

Občino zanima, kako boste druge občine postopale v takih ali podobnih primerih.

Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovora na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 26. 3. 2024.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.