Prijava gradnje enostavnih objektov, ki so stavbe

Na vas se obračamo z vprašanji občine članice glede prijave gradnje enostavnih objektov.

  1. Ali je »Prijava gradnje enostavnega objekta« upravna zadeva? Od tega je namreč odvisen postopek, ki so ga občine dolžne izpeljati na podlagi prejete vloge. V kolikor gre za upravno zadevo, se postopa po ZUP. Prav tako pa je od tega odvisna tudi obveznost stranke za plačilo upravne takse.
  2. Katera je pravna podlaga za odločitev občine o prejeti vlogi – Prijava gradnje enostavnega objekta? (GZ-1 ne daje eksplicitne podlage občina za izdajo odločitve; Ali se v primeru, da gre za upravno zadevo, sklicujemo na splošne določbe ZUP, ki predstavljajo podlago za izdajo odločbe?)
  3. Kakšen je naziv/ime odločitve, ki jo občina sprejme na podlagi obravnave prejete prijave gradnje enostavnega objekta? (Ali odločba ali  sklep ali dovoljenje ali soglasje ali potrdilo?; Kaj pa v primeru negativne odločitve, ko je stranki odvzeta pravica do gradnje enostavnega objekta zaradi ugotovljene neskladnosti s prostorskim aktom?)
  4. Kako občine rešujete dosedanje prejete vloge na obrazcu Priloga 13C: Prijava gradnje začasnega skladiščnega objekta in enostavnega objekta, ki je stavba? Jih zavračate? (Če je odgovor da, na kakšni pravni podlagi – zaradi nepristojnosti?) Kako reagirajo na te vloge?

Prosimo za odziv in posredovanje odgovorov v spodnji komentar ali na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si do ponedeljka, 22. 4. 2024.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.