Soglasje lokalne skupnosti k ordinacijskemu času

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica glede soglasja lokalne skupnosti k ordinacijskemu času.

V skladu s 117. členom Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list št. 14/2024), mora izvajalec določene zdravstvene storitve ali programa zagotavljati ordinacijski čas za zavarovane osebe od 16. ure dalje v obsegu najmanj ene petine s pogodbo dogovorjenega ordinacijskega časa. Zadnja alineja omenjenega člena določa, da je dovoljena izjema v primerih, ko je do zavarovanih oseb prijaznejši dopoldanski čas, če izvajalec argumentira razloge in pridobi soglasje lokalne skupnosti.

Zanima nas, kako posamezne občine podate tovrstno soglasje (v obliki soglasja občinskega sveta ali kako drugače)?

Odgovore na povpraševanje prosimo oddajte v komentar spodaj do srede, 24. 4. 2024.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.