Sredstva občin za srednje šole

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po prejemu odgovorov občin glede dodeljevanja sredstev za srednje šole.

In sicer občina delno sofinancira materialne stroške in kadre v srednji šoli, da v mestu ohranja enoto srednje šole. Poleg tega občina nudi dijakom tudi finančne spodbude.

Občino zanima

  • koliko sredstev in za kakšen namen občine namenjate srednjim šolam (tehnične, poklicne gimnazije …) oziroma ali dijakom srednjih šol namenjate spodbude z namenom ohranitve srednje šole v kraju (občini).
  • Prosimo tudi za informacijo, če ne zagotavljate nikakršnega dodatnega financiranja.

 

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.