Sveti vaških/krajevnih skupnosti

Občina je v fazi odločanja glede sprememb delovanja sveta vaških skupnosti v prihodnje, zato smo na prošnjo občine prosili za pomoč v obliki odgovorov na sledeča vprašanja:

  • Ali katera izmed vas nima formiranih ožjih delov občin (krajevne skupnosti, vaške skupnosti..)?
  • Ali katera, ki sicer ima teritorialno gledano formirane ožje dele občine (KS, Vaške skupnosti), nima pa organov vaške skupnosti oz. krajevne skupnosti (npr. nima svetov vaške skupnosti, sveta krajevnih skupnosti)?- tretji odstavek 19. čl. ZLS
  • Ali ima katera izmed vas, ki ima namesto svetov vaške skupnosti/krajevne skupnosti, ustanovljene ODBORE, torej krajevne ali vaške odbore, ki jih imenuje in razrešuje občinski svet? – četrti odstavek 19. čl. ZLS in tretji odstavek 30. čl. ZLS

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.