Vprašanje o izdelavi strateškega dokumenta

Občino članico zanima kakšen je strošek priprave in izdelave strateškega dokumenta, ki vsebuje:

  1. analizo stanja (okolje, družba, gospodarstvo, institucionalno okolje in finančni okvir), 
  2. delavnice z vključevanjem deležnikov,
  3. pripravo vizije, razvojnih prioritet in ciljev (konkurenčna, trajnostna, družbeno odgovorna, prepoznana, učinkovita prioriteta),
  4. javno razpravo, obravnavo ter
  5. sprejem strateškega dokumenta.

Prosimo za odgovore do 24. 6. 2024 na spletno stran SOS ali na info@sos.si.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.