Zavarovanje terjatev

Skupnost občin Slovenije naslavlja vprašanje občine članice v zvezi z zavarovanjem terjatve pri sklepanju pogodb o opremljanju s fizičnimi osebami.

Občino zanima kako – s katerimi oblikami zavarovanja, zavarujete svoje terjatve pri sklepanju pogodb o opremljanju s fizičnimi osebami-občani. V primeru da fizična oseba predloži menice, kaj poleg podpisanih menic in menične izjave še zahtevate?

Vaše odgovore nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 11. 3. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Območje samo za člane SOS

Komentiranje, komentarji in končni odgovor na to vprašanje so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki so tudi člani Skupnosti občin Slovenije. Prijavite se tukaj in postanite član SOS tu.