SEZNAM POSAMIČNIH NAROČNIKOV VKLJUČENIH V JN SOS za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov.

Objava razpisne dokumentacije za dobavo električne energije:

SOS EE – 01 2015

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 22.10.2015 pod številko: JN7406/2015 in v Uradnem listu EU, z dne 27.10.2015, Dokument 2015/S 208-377311.

  • SPREMEMBA IN POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Skupnost občin Slovenije objavlja spremembo razpisne dokumentacije.

Obrazložitev in spremembo najdete tukaj:

Sprememba_SOS EE – 01 2015

Obvestilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 20. 11. 2015. Oznaka naročila je JN8220/2015.

  • OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA

Obveščamo vas, da je rok za podajo ponudb podaljšan na 10.12.2015, obvestilo je bilo 25.11.2015 objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN8307/2015.

Naročnik bo v kratkem spremenil in dopolnil razpisno dokumentacijo, zato naprošamo potencialne ponudnike, da spremljajo spletno stran Skupnosti občin Slovenije, kjer bo sprememba v kratkem objavljena. Prav tako naprošamo, da upoštevajo spremembo pri pripravi ponudbe.

Kot napovedano OBJAVLJAMO SPREMENJENO RAZPISNO DOKUMENTACIJO, najdete jo tukaj:

Sprememba razpisne dokumentacije – SOS EE 01 2015

  • POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik je spremenil razpisno dokumentacijo v delih, ki se nanašajo na obdobje dobave blaga:

sprememba_SOS EE – 01 2015 _ 2 12 15

  • DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je dopolnjena tako, da se dodajo novi posamični naročniki:

SOS Sprememba_SOS 01 2015_MM posamični naročnik


Nazadnje posodobljeno: