Povabilo in razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let najdete tukaj:

SOS EN – OG 01 2016

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 28.1.2016 pod številko je JN642/2016 in v Uradnem listu EU, z dne 29.1.2016, Dokument 2016/S 020-031169.

SPREMEMBA IN POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik objavlja spremembo in popravek razpisne dokumentacije, katero najdete tukaj:

Sprememba RS SOS EN – OG 01 2016_Navodila in razpisna dokumentacija_ SOS EN -OG 01 2016 -PREČIŠČENO

Objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 29. 2. 2016 pod oznako naročila JN1404/2016 in v Uradnem listu EU, z dne 2.3.2016, Dokument 2016/S 043-070460.

Prosimo ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevate spremembo in popravek. 

 

 

 

**************************************************************************************

 

 

 

USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

Naročnik Skupnost občin Slovenije je skladno z 2. odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB, 19/14 – ZJN-2) ustavil postopek javnega naročila po odprtem postopku za dobavo energentov (zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje) za obdobje treh let, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 27.10.2015 pod številko JN7555/2015 in v Uradnem listu EU, z dne 30.10.2015, Dokument 2015/S 211-382445.

Ta odločitev velja takoj in se objavi na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

 

Povabilo in razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let najdete tukaj:

SOS EN – OG 02 2015

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 27.10.2015 pod številko JN7555/2015 in v Uradnem listu EU, z dne 30.10.2015, Dokument 2015/S 211-382445.


Nazadnje posodobljeno: