USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

Naročnik Skupnost občin Slovenije je skladno z 2. odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB, 19/14 – ZJN-2) ustavil postopek javnega naročila po odprtem postopku za dobavo energentov (zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje) za obdobje treh let, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 27.10.2015 pod številko JN7555/2015 in v Uradnem listu EU, z dne 30.10.2015, Dokument 2015/S 211-382445.

Ta odločitev velja takoj in se objavi na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

 

Povabilo in razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let najdete tukaj:

SOS EN – OG 02 2015

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 27.10.2015 pod številko JN7555/2015 in v Uradnem listu EU, z dne 30.10.2015, Dokument 2015/S 211-382445.


Nazadnje posodobljeno: