EU sredstva

Arhiv za kategorijo: EU sredstva

  • 29.06.2023.

Predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v pregled in obravnavo prejeli Predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Predlog Uredbe določa namen podpore, razpoložljiva finančna sredstva, upravičence, pogoje za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti, finančne določbe,...
  • 14.06.2023.

Vodstvo SOS z ministrom za kohezijo o potrebah občin

V torek, 13. 6. 2023 se je vodstvo SOS sestala z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj,  Aleksandrom Jevškom, državno sekretarko Andrejo Katič ter njunima sodelavcema. Na Skupnost občin Slovenije so se namreč obrnile občine s prošnjo za sestanek glede problematike naslavljanja potreb občin in njeno sofinanciranje iz finančne perspektive...
  • 25.05.2023.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (predlog predpisa)

Na e-demokraciji je objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, ki se nahaja v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju ter katere predavatelj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Predlogu uredbe najdete med drugim...
  • 07.04.2023.

Posebna skupina o evropski kohezijski politiki po letu 2027

Komisarka za kohezijo in regionalni razvoj je januarja letos, po tem, ko je bilo objavljeno 8. poročilo o kohezijski politiki, ustanovila skupino 18-ih strokovnjakov, ki bodo pripravili dokument o prihodnosti evropske kohezijske politike po letu 2027. Na prvem srečanju sta prisotne pozdravila Evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira ter...
  • 03.04.2023.

Evropska pobuda za mesta (EUI) in novi razpisi za občine

Z dnem 3. aprilom 2023 so se odprli razpisi nove Evropske pobude za mesta (EUI), ki so zelo zanimiva tudi za naša mesta – vseh velikosti. Pri trenutno aktualnih dveh razpisih gre predvsem za omogočanje izmenjave izkušenj med mesti s povračilom stroškov potovanja med mesti in možnostjo strokovnega pregleda (peer review) dokumentov, ki jih...