Okolje

Arhiv za kategorijo: Okolje

  • 21.03.2024.

Pravilnik o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Pravilnika o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa. Pravilnik določa upravičence do sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite, pogoje, predmet in delež sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite glede na ocenjeno raven hrupa, ki ga...
  • 19.03.2024.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji EE v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE

V medresorskem usklajevanju je Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Do Predloga Uredbe na skupaj treh straneh dostopate tukaj. Rok za oddajo pripomb je ponedeljek,...
  • 18.03.2024.

Predlagane spremembe Zakona o gospodarskih družbah

S strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo prejeli osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1M. Ker se zakon nahaja v sprejemanju po hitrem postopku vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 21. 3. 2024 do konca delovnega dne.  Poglavitne rešitve: Rešitve,...
  • 12.03.2024.

Obvestilo o seznanitvi aktivnosti, ki jo izvaja MOPE na področju energetike

S strani Ministrstva za okolje, podnebne in energijo smo bili obveščeni o seznanitvi aktivnosti, ki jo izvajajo. Kot navajajo je bil občinam poslan dopis, dostopen na tej povezavi, za izpolnitev dokumentacije (Excel tabele, Izjave  o pravilnih in verodostojnih podatkih za leto 2023 v portalu Energetsko knjigovodstvo) v zvezi z zbiranjem podatkov za leto...
  • 29.02.2024.

Zaprosilo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za občine

Naslovilo nas je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki želi v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Zakona o državni upravi pridobiti informacije o izvajanju Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup ter morebitnih težavah s katerimi se pri njenem izvajanju soočajo občinske uprave. V ta namen...
  • 21.02.2024.

Predlog Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo nas je obvestilo o pripravi predloga Uredbe o načinu zvočnih naprav na shodih in prireditvah, do katerega dostopate na tej povezavi. V ta namen je pristojno ministrstvo pripravilo tudi spremno besedilo, ki si ga lahko v celoti preberete tukaj. Kot uvodoma navajajo Predlog nove Uredbe o načinu uporabe zvočnih...
  • 13.02.2024.

Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje

V medresorski obravnavi je predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje, do katerega predloga dostopate tukaj. Vsebina predloga pravilnika je vezana na tehnične specifikacije, spodbude, ki se dodeljujejo...
  • 06.02.2024.

Informacije za uporabnike pitne vode

25. januarja 2024 je bil v organizaciji ZKGS izveden posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi. Na posvetu je bila izpostavljena tudi problematika zagotavljanja informacij za uporabnike pitne vode in letnih poročil o pitni vodi. Ministrstvo za zdravje je posredovalo informacije za uporabnike pitne vode, ki pojasnjujejo, kako lahko uporabniki javne službe in...