Prostor

Arhiv za kategorijo: Prostor

  • 31.01.2023.

Usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja. Glede na navedeno, v povezavi z 318. členom ZUreP-3, ministrstvo občinam priporoča, da do vzpostavitve elektronskega poslovanja, kot je...
  • 27.01.2023.

Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo bili obveščeni, da so na svojih spletnih straneh objavili dopolnjena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki (ZUreP-3), ki si jih lahko prenesete z naslednje povezave TUKAJ. Kot navajajo, so tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov  izdelana v skladu z 21. členom...
  • 03.01.2023.

Pristojnosti občinskih inšpektorjev po GZ-1 in ZUreP-3

Ministrstvo za okolje in prostor, natančneje Direktorat za prostor, graditev in stanovanje nas je seznanil/o s pristojnostmi občinskih inšpektorjev po novi prostorski zakonodaji (GZ-1 in ZUreP-3). Do pojasnila MOP dostopate tukaj, dodaten dokument (prezentacija) pa se nahaja TUKAJ.