Teme

  • 06.02.2024.

Informacije za uporabnike pitne vode

25. januarja 2024 je bil v organizaciji ZKGS izveden posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi. Na posvetu je bila izpostavljena tudi problematika zagotavljanja informacij za uporabnike pitne vode in letnih poročil o pitni vodi. Ministrstvo za zdravje je posredovalo informacije za uporabnike pitne vode, ki pojasnjujejo, kako lahko uporabniki javne službe in...
  • 02.02.2024.

Pojasnilo MJU glede statusa skupnih občinskih uprav

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo glede statusa skupnih občinskih uprav, saj jih posamezni državni organi obravnavajo kot samostojne osebe javnega prava. Zaradi napačnega razumevanja njihovega pravnega položaja so jim posamezni državni organi s svojimi podzakonskimi predpisi določili pravice in obveznosti, ki veljajo za samostojne...
  • 02.02.2024.

Transparentnost lokalnih volitev

Transparency International Slovenija je objavilo poročilo Transparentnost lokalnih volitev 2022, ki je nastalo na podlagi opazovanja zadnjih lokalnih volitev ter analize finančnih poročil organizatorjev volilnih kampanj v 13 občinah, reprezentativnosti spolov na lokalnih volitvah po Sloveniji in spoštovanja načela enakosti volilne pravice v občinah z...
  • 01.02.2024.

6. regijsko srečanje Skupnosti občin Slovenije v Mozirju

1. 2. 2024, Mozirje – župani občin Savinjske in Koroške regije so se zbrali na 6. regijskem srečanju občin v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Srečanje je gostil mozirski župan Ivan Suhoveršnik, ki je po uvodnem pozdravu zbranim predstavil uspešen zaključek investicijskih projektov v lokalni skupnosti, pri čemer ni mogel mimo...
  • 01.02.2024.

Predlog Resolucije VNDN

S trani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Resolucije varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 14.2.2024.
  • 01.02.2024.

Predlog Državnega načrta ZIR ob velikem požaru

S strani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Državnega načrta Zščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolji. Pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 16.2.2024.
  • 01.02.2024.

Sredstva za ukrep obnove gozdnih cest po poplavah

S strani Službe Vlade RS za obnovo po poplavah smo prejeli informacijo, vezano na na sestanku izpostavljeno problematiko obnove gozdnih cest po lanskoletnih ujmah.  Z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23) je bil z namenom obnove gozdnih cest, prizadetih v ujmi 4. avgusta 2023, določen ukrep...
  • 31.01.2024.

Osnutek Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju

Uprava za zaščito in reševanje nam je v pregled in mnenje posredovala osnutek Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ.  Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do srede, 14. 2. 2024 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.