Teme

  • 31.03.2023.

Dr. Vladimir Prebilič postal predsedujoči politični skupini socialistov, zelenih in naprednih demokratov v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope

Ob seznanitvi z odstopom Karla-Heinza Lambertza, predsednika politične Skupine socialistov, zelenih in naprednih demokratov (Skupine) v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (Kongres), to vlogo s 1. aprilom 2023 prevzema dr. Vladimir Prebilič, predsednik Skupnosti občin Slovenije in vodja slovenske delegacije. Ob robu 44. plenarnega...
  • 31.03.2023.

Sprememba Odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo

Obveščamo vas, da je v medresorskem uskaljevanju Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo. S predlogom odloka se spreminjajo imena ministrstev v skladu s spremembami Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 163/22) in spremembami ter dopolnitvami Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 18/23)....
  • 29.03.2023.

Stališče Skupnosti občin Slovenije do reorganizacije upravnih enot

29. marca 2023 je potekala seja sekcije občin s sedežem upravnih enot in nekaterih mestnih občin pri Skupnosti občin Slovenije. Sprejeli so naslednja stališča do predvidene reorganizacije upravnih enot: Občine pričakujejo nezmanjšano dostopnost do storitev države v lokalnem oz. regionalnem okolju ob reorganizaciji upravnih enot. Krajevna...
  • 28.03.2023.

Vabilo medijem na redno letno skupščino – razglasitev novega vodstva SOS

Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, Skupnost občin Slovenije bo 29. 3. 2023 v Radisson Blu Plaza hotelu Ljubljana izvedla redno letno skupščino, ki je letos volilna. Skupščina članov SOS bo obravnavala in sprejemala pomembne dokumente za delovanje organizacije, kot so poročilo o delu 2022, načrt dela 2023, finančno poročilo,...
  • 27.03.2023.

Uredba o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Na spletni strani e-Demokracija je bila objavljena Uredba o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ) v nadaljevanju: uredba). Uredba ureja izvedbo podukrepa podpora za preprečevanje škode...
  • 27.03.2023.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu

Ministrsvo za infrastruktoro je v pregled in obravnavo posredovala predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Predlog zakona si lahko preberete na tej povezavi. V predlogu zakona se spreminja: dopolnjeno je področje najema vozila brez voznika za področje cestnih prevozov blaga, kar je posledica zadnje spremembe...
  • 27.03.2023.

Poletna šola z naslovom “Mountains of Opportunities/Gore priložnosti”

Od 01. do 04. 07. 2023 bo potekala poletna šola v Avignonu in okolici (departma Vaucluse, regija Provence-Alpes-Cote d’Azur) v Franciji. Poletno šolo organizira delovna skupina AlpPlan – alpsko omrežje s temo prostorskega načrtovanja. Delovna skupina deluje v okviru Akademije za prostorsko načrtovanje pri združenju Leibniz. Za več...
  • 24.03.2023.

4. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo

4. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo je potekala v petek, 24. marca 2023 na temo prenove Resolucije o preprečevanju korupcije Republike Slovenije in obveznosti občin, problematike plač pomočnic vzgojiteljic v vrtcih, predstavnice in predstavniki občin pa so zahtevali tudi, da se na dnevni red doda točka reorganizacije upravnih enot. Sestanka...