Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

Nacionalna konferenca o oblikovanju strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva

1. seja Predsedstva SOS

Delovni posvet "Pre/urejanje zemljišč v lokalni skupnosti"

Delovni posvet »Pravno varstvo v postopku oddaje javnega naročila«