EU projekt, moj projekt – dan odprtih vrat 18. in 19. september 2015

‘‘V Sloveniji ni občine, kjer ne bi bil s pomočjo EU sredstev sofinanciran vsaj en projekt. Ste že odkrili vašega?”   Kje vse je evropska kohezijska politika pustila sledove v Sloveniji boste lahko odkrivali v petek, 18. in soboto, 19. septembra 2015 po celi Sloveniji. Pod taktiko Službe Vlade Republike Slovenije…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

Sestanek v zvezi z odškodninami na vodovarstvenem območju

Sestanek v zvezi z jamstvi za odlagališča

Usklajevalni sestanek za višino povprečnine 2016

Prva seja komisije za zaščito in reševanje

Seja komisije za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS

Seja Predsedstva SOS

Invazivne tujerodne vrste

Invazivne tujerodne vrste

Igrifikacija v turizmu - Konferenca o sodobnih praksah za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov

Invazivne tujerodne vrste

15. 10. 2015 / Slovesnost Konvencije županov in župani ukrepajo iniciative