Javi razpis za ugodna posojila občinam

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil razpis za ugodna posojila za občine. Več informacij o razpisu si lahko preberete tukaj. Povzetek razpisa je dosegljiv na tej povezavi. V skladu z razpisom lahko občine do 16.7.2015 kandidirajo za kredit z obrestmi od 3 mesečnega Evribora +0,8% do 3. mesečnega Evribora +2,5%.

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

2. seja Predsedstva SOS

Posvet o izzivih gorskih in obmejnih območij

Skupna seja predsedstev SOS, ZOS, ZMOS

Strokovni posvet "Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost"

Ogled dobrih praks integralne zelene ekonomije

Delovni posvet "Kako do EU sredstev - teritorialno sodelovanje 3.6.2015 Maribor

Vključevanje občin v Enotni zakladniški račun

Delovni posvet Kako do EU sredstev - teritorialno sodelovanje 10.6. 2015 Ajdovščina