Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C)

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za pravosodje prejela delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C). V zakonu je predlagana dopolnitev prvega odstavka 10. člena Zakona o sodnih taksah, s katero se med subjekte, ki so po zakonu oproščeni plačila sodnih taks, vključujejo tudi posredni proračunski uporabniki,…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

Posvet »Optimizacija stroškov pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah«

5. seja Predsedstva SOS

PRESTAVLJENO!!! Delavnica Skupaj v zeleno gospodarstvo

Vzpostavitev Županskega geotermalnega kluba

Delovni posvet "Posodobitev podatkov NUSZ s podatki REN"

Predstavitev in razprava o Predlogu sprememb in dopolnitev ZSPJS

Management prostora in trajnostni razvoj mest

Slovesnost Konvencije županov in župani ukrepajo iniciative

Seminar z delavnico Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre

Posvet "Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov"