Norwa

Podpora enakosti spolov

Skupnost občin Slovenije kot članica mreže COPPEM podpira projekt za podporo enakosti spolov. Prepričani smo, da se le s spoštovanjem enakosti družba ustrezno ravija.

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

Posvet Vloga in položaj nadzornega odbora občine

23. seja Predsedstva SOS

Mednarodno srečanje " Zelena kohezijska politika 2014-2020"

Posvet Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2015

Seja komisije za prostor pri SOS

KOGRA 2015