Zakonodaja

Arhiv za kategorijo: Zakonodaja

  • 19.07.2024.

Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis – obdobje preveritve

Ministrstvo za finance je podalo dodatna pojasnila glede izvajanja pomoči po shemah de minimis na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831. S 30.6.2024 se je izteklo prehodno obdobje izvajanja shem de minimis, priglašenih na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013. V uporabi je le nova uredba, t.j. Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831, ki skladno s...
  • 19.07.2024.

Podnebni zakon v medresorski obravnavi

Na e-Demokraciji je objavljen Podnebni zakon, ki se nahaja v medresorski obravnavi. Naslavlja: Predlagan zakon med drugim nalaga Svetu regij obvezo priprave regionalnih akcijskih načrtov prilagajanja (v nadaljevanju RANP). Akcijski načrti regij z mestnimi občinami morajo v ločenem poglavju opredeliti ukrepe prilagajanja ločeno za vsako mestno občino v...
  • 16.07.2024.

Strokovno mnenje glede sterilizacije mačk

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rast (UVHVVR) je na Nacionalni center za dobrobit živali naslovila dopis za pripravo strokovnega mnenja v zvezi s sterilizacijo mačk in sicer glede dveh vprašanj. 1. Kdaj sterilizirati mačko glede na starost in težo? 2. Ali lahko prehitra sterilizacija mačke zaradi preprečitve brejosti povzroči...
  • 15.07.2024.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

S strani Ministrstva za finance smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. V predlogu zakona se vpeljujejo sledeče spremembe: Vabimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 19.7 do 11 ure.
  • 05.07.2024.

Višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2024

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo...