Dosegljiva primerjalna analiza izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja za področje odpadkov, pitne vode in odvajanja in čiščenja odpadne vode za leto 2021

Občine, ki so sodelovale pri primerjalni analizi izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja za področje odpadkov, pitne vode in odvajanja in čiščenja odpadne vode za leto 2021, so v tem tednu na svoje naslove prejele primerjalno analizo.

Analizo je izvedel Inštitut za javne službe na podlagi naročila Zbornice komunalnega gospodarstva. S primerjalno analizo se analizira izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, oskrba s pitno vodo ter službe ravnanja z odpadki), ki se izvaja kontinuirano že od leta 2014. Namen izvedbe je analizirati podatke o ključnih pogojih in stroških izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja za posamezna podjetja, kot občinam zagotoviti ustrezno strokovno podlago za presojo učinkovitosti izvajanje javnih storitev. Občine lahko tako na podlagi izdelane analize presodijo ustreznost posameznih cen, oziroma lahko občine pridobijo primerjavo cen s skupin s primerljivih območij.

Na spodnjih povezavah (s klikom na primerjalno analizo za posamezno področje izvajanje GJS varstva okolja) se nahaja celotno besedilo primerjalnih analiz za leto 2021: