Nerazvrščeno

Arhiv za kategorijo: Nerazvrščeno

  • 21.11.2023.

Pri posvetu izpostavljena potreba po trajnostnem urejanju prostora

V torek, 21. novembra 2023 je preko spleta potekal posvet z naslovom Ekonomski in zasebnopravni vidiki urejanja prostora. Po uvodnemu pozdravu predstavnice SOS, je zbrane najprej nagovorila Marinka Konečnik Kunst iz Masterplana, ki je širše predstavila prostorsko načrtovanje v tržnem gospodarstvu. Sprva je izpostavila zgodovinski pregled področja in...
  • 17.11.2023.

Evidentiranje v Mrežo za trajnostni razvoj turizma

Spoštovane, spoštovani, Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v Mrežo za trajnostni razvoj turizma. CILJI MREŽE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA: – izmenjava izkušenj med člani/cami mreže, – nabor in ogledi dobrih praks s področja trajnostnega razvoja turizma, – spremljanje novosti in trendov na področju turizma,...
  • 15.11.2023.

Razprava o predlogu Podnebnega zakona

V torek, 14.11.2023 je preko spleta potekala Skupna seja predsedstva, komisij in mreže SOS na temo predloga Podnebnega zakona. Pozdravnemu nagovoru generalne sekretarke SOS Jasmine Vidmar je sledila razprava. Uvodoma je bilo obravnavano področno izrazoslovje, strategije in načrti ter posamezna načela pri snovanju in izvajanju politik in ukrepov na...
  • 15.11.2023.

Evropska sredstva za občine: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij«. Javni razpis bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 17. novembra 2023. Za javni razpis v...
  • 10.11.2023.

V ospredju doživljajska vloga mestnega turizma

V četrtek, 9.11.2023 je v prostorih Mestne občine Kranj potekala mednarodna konferenca “Mestni turizem: 𝐓𝐫𝐚𝐣𝐧𝐨𝐬𝐭𝐧𝐢 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐞𝐦 𝐯 𝐦𝐚𝐥𝐢𝐡 𝐢𝐧 𝐬𝐫𝐞𝐝𝐧𝐣𝐞 𝐯𝐞𝐥𝐢𝐤𝐢𝐡 𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐡” in sicer pod organizacijo Ministrstva za  naravne...
  • 06.11.2023.

Sklep Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za obravnavo romske problematike z dne 11. 10. 2023 – priporočilo občinam v zvezi z občinskimi programi varnosti

Dne 11. 10. 2023 je potekala 4. seja Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za obravnavo romske problematike, kjer se je ta ob obravnavi točke dnevnega reda Možnosti in pogoji zaposlitve romskih redarjev v občinskih redarstvih in neposredna udeležba lokalnih skupnosti pri zagotavljanju reda, s strani predstavnika Policije seznanila s stanjem in...