Nerazvrščeno

Arhiv za kategorijo: Nerazvrščeno

  • 12.04.2024.

Evidentiranje v Mrežo za integracijo romske skupnosti

Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v MREŽO ZA INTEGRACIJO ROMSKE SKUPNOSTI. Namen mreže je: – izmenjava izkušenj med člani/cami mreže, – nabor in ogledi dobrih praks s področja integracije romske skupnosti, – sooblikovanje ustreznih zakonodajnih rešitev in strategij na tem področju, – spodbujanje...
  • 29.03.2024.

INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO 2024 – Poizvedba o izvajanju investicij v športno infrastrukturo na lokalni ravni

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je pripravilo Letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2024, s katerim je opredelilo prioritetna področja financiranja in sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo ter predvidena sredstva. Na podlagi letnega načrta bo objavljen javni razpis za...
  • 22.03.2024.

Občina Ormož je postala 188. občina članica Skupnosti občin Slovenije

Občina Ormož je postala 188. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico. Občina je bila ustanovljena leta 1994. Površina občine 141 km2 , število prebivalcev je 11.868 (po 1. 7. 2023). Župan občine je gospod Danijel Vrbnjak. Nad gladino reke Drave, na terasi, ki jo je reka oblikovala skozi...
  • 12.03.2024.

Obvestilo o seznanitvi aktivnosti, ki jo izvaja MOPE na področju energetike

S strani Ministrstva za okolje, podnebne in energijo smo bili obveščeni o seznanitvi aktivnosti, ki jo izvajajo. Kot navajajo je bil občinam poslan dopis, dostopen na tej povezavi, za izpolnitev dokumentacije (Excel tabele, Izjave  o pravilnih in verodostojnih podatkih za leto 2023 v portalu Energetsko knjigovodstvo) v zvezi z zbiranjem podatkov za leto...