Občina Odranci nova občina članica SOS

Slika:Cerkev sv. Trojice v Odrancih.JPGObčina Odranci je postala 180. občina članica Skupnosti občin Slovenije in ji na tem mestu izrekamo posebno dobrodošlico.

Občina Odranci leži na Dolinskem ob reki Muri in je po površini najmanjša občina od vseh občin v Sloveniji, saj meri le okrog 7 kvadratnih kilometrov. Je ena od specifičnih občin, saj v občino spada samo naselje Odranci. Število prebivalcev se giblje okrog 1.650. V preteklosti sta  bili glavni dejavnosti v občini poljedelstvo in živinoreja. V novem tisočletju pa se je z izgradnjo in delovanjem poslovne cone začelo razvijati tudi gospodarstvo. V občini je registriranih čez 80 poslovnih subjektov. V industrijski coni je zrasla proizvodnja avtodomov, katere vlagatelj je nemška firma Carthago, ki danes zaposluje že okrog 900 delavcev. Prav tako so v obrtni coni še nekatera podjetja s tujim kapitalom. Urejena je cestna in komunalna infrastruktura, šola, vrtec ter gospodarstvo. Po stopnji komunalne opremljenosti spada Občina Odranci med najrazvitejše občine v Sloveniji. Zaradi gospodarskega razvoja je v letu 2009 postala Občina Odranci najrazvitejša občina na področju Pomurja, saj je presegla povprečno državno stopnjo razvitosti za 13 odstotkov.

Na obrobju vasi na jugozahodni strani Odranec, občina razvija turistično in kulturno infrastrukturo. V ta namen je bil postavljen potočni mlin, ki je kopija starega ki je nekoč stal na tem mestu. Nasproti mlina stojijo trije muzeji: kovaštva, žganjarne in kmečkega orodja. Vsi objekti niso samo muzeji, ampak tudi funkcionirajo, kar je bilo že večkrat preizkušeno. V letu 2017 je bila občina uspešna na razpisu LAS Pri dobrih ljudeh s projektom Center kulturne dediščine Odranci. Zgrajen je bil gospodarski del prekmurske hiše. V naslednjih letih pa se namerava zgraditi tipično prekmursko hišo. Mimo poteka Prekmursko-Štajerska veja Jakobove poti ter  sprehajalna in trim steza, katera občino povezuje sosednjo občino Beltinci. Kulturna identiteta kraja je neločljivo povezana s kašo. Odrančarji so poznani po pridelavi, predelavi in prodaji kaše. K promociji kašarstva so največ poskrbele članice Društva žena Odranci, ki so izdale knjigo receptov z naslovom Diši po ajdi.