SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE NASPROTUJE SELEKTIVNEMU RAZDELJEVANJU DODATKOV FUNKCIONARJEM

Maribor, 12. 1. 2023 – predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič je na predsednika Vlade RS naslovil protest in nasprotovanje selektivnemu razdeljevanju dodatkov nekaterim funkcionarjem v javnem sektorju, izven reforme plačnega sistema. Obvestil ga je, da bodo funkcionarji lokalne ravni začeli z organiziranjem aktivnosti, s katerimi se bodo borili za korektno vrednotenje njihovega dela.

V Skupnosti občin Slovenije so namreč iz medijev izvedeli za zagotovila predsednika Vlade RS sodnicam in sodnikom, da bodo do reforme plačnega sistema v državi vsak mesec prejemali dodatek v višini 600 eur bruto zaradi plačnih nesorazmerjih, ki so nastala kot posledica »zamrznitve« plač funkcionarjev in sprostitve in rasti plač javnih uslužbencev.

Skupnost občin Slovenije na problematiko plačnih nesorazmerij med javnimi uslužbenci in funkcionarji opozarja že vsaj 10 let. Desetletje je moralo preteči, da je vlada bila pripravljena ponovno izenačiti regres za prehrano zaposlenih v javnem sektorju in regresa funkcionarjev. Ves ta čas se je ignoriralo izrazite anomalije med plačami najvišje uvrščenih javnih uslužbencev v lokalnih skupnostih (npr. direktorji občinskih uprav, direktorji javnih zavodov) in plačami županj in županov. Zato je Skupnost občin Slovenije pred koncem preteklega leta Vlado RS ponovno pozvala, da v času do izvedbe reforme plačne politike popravi plače funkcionarjev. Te so namreč vezane na sistem plač v javnem sektorju in tako so občine same (svoji avtonomiji navkljub) brez vsake možnosti vpliva na višino plače funkcionarja.

Dr. Prebilič ugotavlja, da se je Vlada RS očitno odločila, da bo plače funkcionarjev popravljala selektivno, čemur v imenu 180 občin članic ostro nasprotuje. Meni, da s selektivnimi popravki Vlada RS posameznim skupinam sporoča, da je njihovo delo manj cenjeno kot delo nekaterih drugih funkcionarjev. Skupnost občin Slovenije, kateri dr. Prebilič predseduje, je zato pozvala Vlado RS naj pokaže resnost in zavezo o začetku urejanja plačnega sistema ter vrednotenja dela vseh funkcionarjev in z dodatki začasno popravi plače še ostalim.

Predsednika Vlade RS je seznanil še z dejstvom, da funkcionarji lokalne ravni začenjajo z organiziranjem aktivnosti, s katerimi se bodo borili za korektno vrednotenje njihovega dela, v kolikor njihovi pozivi ponovno ne bodo slišani.

Celotno sporočilo za javnost