Javna uprava

Arhiv za kategorijo: Javna uprava

  • 19.02.2024.

Javna obravnava osnutka predloga Zakona o informacijski varnosti

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil osnutek predloga novega Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), ki bo nadomestil Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21, 130/22 – ZEKom-2, 18/23 – ZDU-1O in 49/23; ZInfV). Poglavitni namen priprave novega zakona je prenos sekundarne zakonodaje...
  • 10.11.2023.

Pobuda za vključitev v mrežo BELC – Building Europe with Local Councillors

Pobuda Evropske komisije BELC (Building Europe with Local Councillors) je bila vzpostavljena v letu 2022 z namenom povezovanja predstavnikov lokalnih oblasti v predstavniških organih občin v državah članicah Evropske unije (EU). Ta do sedaj združuje okoli 500 članic in članov občinskih svetov iz več držav članic EU. Mreža BELC želi lokalne...
  • 06.10.2023.

Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja...
  • 21.09.2023.

Veljavni pravni okvir za doložanje plače javnih uslužbencev na nalogah odprave posledic poplav in zemeljskih plazov – Pojasnilo

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pregled določb predpisov, na podlagi katerih se določajo pravice in plače javnih uslužbencev, ki sodelujejo pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov in predstavljajo možnosti nagrajevanja zaposlenih javnih uslužbencev, ki  sodelujejo pri opravljanju teh aktivnosti. Pojasnilo si lahko preberete...
  • 03.01.2023.

POVPRAŠEVANJE – Elektronsko podpisovanje dokumentov

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima, kako imajo občine urejeno glede uvedbe elektronskega podpisovanja dokumentov.  Zanima jo: Ali se elektronsko podpisuje tudi oseba, ki pripravi dokument (kot je bilo ko so se dokumenti podpisovali fizično ali z faksimili) ali je na dokumentih samo desni podpisnik?  ...